Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij – Toen een paar maanden de nieuwe cijfers over de dakloosheid bekend werden gemaakt, schrok het kabinet zich rot en meende dat er in samenwerking met gemeenten zo snel mogelijk (nood)oplossingen gevonden moesten te worden om de steeds verdere stijgingen van daklozen het hoofd te bieden. Ook de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman riepen het kabinet op het huidige beleid, met allerlei moeilijke en belemmerende wetgevingen en besluiten, eindelijk eens aan te passen en hun verantwoordelijkheid te nemen in de toch wel enigszins ‘falende’ huisvestings- en daklozenproblematiek. 

Gemeenten hebben steun nodig van het Rijk; zij kunnen deze problematiek immers niet in hun eentje te lijf. (Nood)oplossingen in wat voor vorm dan ook, zijn structureel noodzakelijk al is het maar om bijvoorbeeld daklozen of mensen die niet zelfredzaam zijn en die geen toegang krijgen tot maatschappelijke opvang, enigszins een vorm van bestaan te bieden.  

‘Inmiddels zijn we vele actieprogramma’s, brandbrieven, debatten en Kamervragen verder, maar het aantal daklozen blijft stijgen, net als de wachtlijsten voor opvang. Met schaamte en aanvullende plannen vanuit het kabinet lossen we voor nu het acute huisvestings- en dakloosheidsprobleem niet op. Vooral in grote steden is de maatschappelijke toegang vrijwel onmogelijk. Er zijn geen opvangplekken voor gezinnen en doorstroming naar sociale huurwoningen is vrijwel onmogelijk,” aldus Nederlands National Ombudsman Reinier van Zutphen.

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen