NLMagazine Politiek & Maatschappij VIDEO – Onlangs had ik contact met John le Maire, een markante persoonlijkheid die politieke en maatschappelijke wanorde via schitterende songs ten gehore brengt. Het leek ons een goed idee om, uiteraard met goedkeuring van dit podiumbeest, een aantal van zijn, juist in deze roeriger tijd zo belangwekkende video’s met onze lezers te delen.

Lees meer...

NLMagazine Maatschappij - Seksuele intimidatie en seksueel geweld komen veel voor en kunnen grote gevolgen hebben. Esmaralda de Haan is jeugdhulpverlener bij Qpido, onderdeel van Levvel. Zij ondersteunt, begeleidt en helpt jongeren tussen de 12 en 23 jaar die te maken krijgen met seksuele intimidatie en geweld. Esmaralda vertelt welke vormen dit kan aannemen en wat zij en haar collega’s voor jongeren kunnen betekenen.

Lees meer...

NLMagazine Politiek & Maatschappij – ‘Onnozele hals! Je verstand is niet toereikend genoeg om te begrijpen wat er werkelijk gebeurt’, is de openingszin van ‘Het klopt niet’, een veelbetekenende en duidelijke video van John le Maire waarin hij diverse maatschappelijke problemen aan de orde stelt.

Lees meer...

NLMagazine Politiek & Maatschappij - Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 wil nog niet echt vlotten. Toch is er al wat goed nieuws. Er is afgesproken dat medewerkers bij gemeenten in december van dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen. De eenmalige uitkering is afhankelijk van het inkomen, zo bericht de VNG. Werkgevers VNG en WSGO hebben dit met de vakbonden afgesproken. De afspraak is voorgelegd in een ledenraadpleging.

Lees meer...

Door Arne Distel, Koedijk - NLMagazine Politiek & Maatschappij/Economie & Duurzaamheid - Op Prinsjesdag besloot het Kabinet geen geld terug te geven aan circa 1,3 miljoen (!) spaarders van wie volgens de Hoge Raad onrechtmatig spaarbelasting is geheven in de jaren 2017-2020. Ze hebben daarover niet of niet tijdig een bezwaar ingediend.

Lees meer...

NLMagazine Politiek & Maatschappij - ‘De uitspraak van de Raad van State betekent de zoveelste dramatische plotwending in de slechte film die het stikstofdossier inmiddels lijkt te zijn geworden en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting. Voor zowel burgers als bedrijven heeft dit grote gevolgen.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

Lees meer...

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching