Politiek & Maatschappij
Typography

Door Menno Tamminga - Studenten protesteren tegen verhoging van de leenrente. Foto: ScienceGuide

NLMagazine Politiek, belastingvoordelen, Expats - Vorige week nam de Tweede Kamer een amendement van Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) aan om de fiscale bevoordeling van hoger gekwalificeerde buitenlandse werknemers stapsgewijs af te schaffen. Buitenlandse werknemers betalen volgens deze regeling over de eerste 30 procent van hun inkomen geen belasting.

Door deze zogeheten 30 procent regeling hebben de beter betaalde buitenlandse werknemers (‘expats’) meer te besteden dan Nederlandse werknemers die hetzelfde verdienen, maar het expat voordeel missen. Dus hebben zij ook een betere positie op de woningmarkt, met name in de Randstad, waar het huizentekort nijpend is.

Voordeeltje voor miljoenen huishoudens
Het ging vorige week zo snel dat de lobbyisten voor de expatregeling,  de technologie- en IT-sector en de universiteiten, het nakijken hadden. De Miljoenennota raamt de kosten van de 30 procent regeling volgend jaar overigens op 1,13 miljard euro.

De fiscale steun aan buitenlandse arbeidskrachten is maar een van de meer dan honderd regelingen die specifieke bedrijven en kiezers, en soms zijn dat miljoenen huishoudens, een voordeeltje geven. In een eerder dit jaar gepubliceerd onderzoek telden ambtenaren van het ministerie van Financiën 116 van deze regelingen.

Samen gaat het volgend jaar om maar liefst 163 miljard euro, zo blijkt uit een bijlage in de Miljoenennota. In de begroting heten deze douceurtjes ‘fiscale regelingen’. Fraai verhullend taalgebruik voor voordeeltjes voor burgers en bedrijven die genoeg geld en lobbykracht hebben om hun zin te krijgen en genoeg politici die hen graag te vriend houden.

Het gaat om serieus geld
De Miljoenennota becijfert de voordeeltjes op 15 procent van de jaarlijkse productie van goederen en diensten. Maar kijk je naar 2022, het meest recente jaar met definitieve cijfers, en kijk je alleen naar de belastinginkomsten (loon, BTW, winstbelasting) dan gaat het om maar liefst 59 procent van de totale belastingopbrengsten. Toch houdt de Tweede Kamer zelden een apart debat over nut en noodzaak van de fiscale regelingen. Elke regeling heeft zijn eigen lobby en zo doet de democratie een stapje opzij voor de lobbycratie.

Door Menno Tamminga, lees het complete artikel op wyniasweek.nl.

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching