Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek & Maatschappij, burgerparticipatie – Maar liefst 46% van de inwoners in Nederland voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij onderwerpen en plannen waaraan hun gemeente werkt. Men beoordeelt de wijze waarop men bij beleid betrokken wordt, met een onvoldoende (5,0).

Heel opvallend natuurlijk omdat ambtenaren best tevreden zijn met zichzelf en zichzelf dan ook belonen met het cijfer 6.7 waarvoor zij menen dat burgerparticipatie een plek heeft gekregen in hun organisatie en in hun gemeenten.
Deze resultaten zijn bekend gemaakt na onderzoek naar burgerparticipatie onder 24.221 inwoners en 75 gemeenten van Nederland, uitgevoerd in het kader van de Publiek Denken Barometer Burgerparticipatie

De inwoners vinden dat de gemeente te weinig geïnteresseerd is in hun mening (39 procent) en hun input te weinig gebruikt om beleid en projecten beter te maken (39 procent). Bovendien willen ze meer betrokken worden bij onderwerpen waaraan hun gemeente werkt (68 procent) en op de hoogte worden gebracht van de resultaten of uitkomsten van een project waaraan ze mee hebben gedacht (89 procent).

Ook ambtenaren zien dat sommige zaken kunnen beter worden geregeld. Bijvoorbeeld de competentieontwikkeling van medewerkers en de cultuurverandering die noodzakelijk is. Extern zien ze de terugkoppeling en opvolging van participatie-inspanningen en het regelmatig evalueren van het participatieproces als verbeterpunten.
‘Inwoners willen meer betrokken worden bij onderwerpen waaraan hun gemeente werkt’

Meer informatie
Ambtenarenpanel is een initiatief van uitgever Publiek Denken en onderzoeksbureau Invior. Publiek Denken is een netwerkplatform voor professionals werkzaam in de publieke sector. Invior biedt onafhankelijk advies en projectbegeleiding rondom (participatie)beleid.

Meer resultaten en een uitgebreid verslag van de raadpleging over burgerparticipatie is te lezen in de komende editie van Publiek Denken, die aan burgerparticipatie is gewijd en op 28 november verschijnt. Daarin zal ook een lijst van koplopers worden gepubliceerd van gemeenten die op het gebied van burgerparticipatie goed presteren. Voor meer informatie, ga naar www.publiekdenken.nl.

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching