Opleiding & Wetenschap/Techniek
Typography

NLMagazine Technologie & Duurzaamheid – In een vorig artikel over zonnepanelen en windmolens (*) beschreven we onze blijvende afhankelijkheid van energiecentrales bij de aanhoudende groei van onze wereldwijde energiebehoefte. Kort gezegd, zonnepanelen en windmolens vormen een prima alternatief, maar zijn niet stabiel genoeg om onze stroomvoorziening te allen tijde (24/7/365) te garanderen.

In deze bijdrage gaan we wat dieper in op de groei van het aantal zonneparken wereldwijd.

Ondanks die instabiliteit van zonneparken, groeit dit aantal wereldwijd spectaculair, niet in de laatste plaats dankzij overheidssubsidies. Overigens zijn deze rijksbijdragen niet de enige verklaring voor de toename van het wereldwijd geplaatste aantal zonneparken. De hoeveelheid zonuren is in bepaalde landen simpelweg groter, waardoor de aanleg van zonneparken logisch is. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de landen waar de meeste hoeveelheid zonne-energie per inwoner wordt gebruikt.

Positie

Land

Verbruik per inwoner (kWh 2019)

Aandeel zonne-energie op totaal

1

Australië

     1,764

    2,50%

2

Japan

     1,469

    3,59%

3

Duitsland

     1,409

    3,22%

4

VAE

     1,056

    0,77%

5

Italië

        995

    3,40%

6

Griekenland

        936

    3,08%

7

België

        847

    1,30%

8

Chili

        823

    3,39%

9

VS

        815

    1,02%

10

Spanje

        797

    2,34%

Bron: Our World in Data, www.VisualCapitalist.com


Opvallend in deze tabel is, dat ten opzichte van de totale energieconsumptie nog steeds een zeer klein deel wordt geleverd door zonne-energie. Saillant detail daarbij is dat Japan, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, zonneparken heeft gebouwd als drijvende eilanden voor de kust en honderden niet meer gebruikte golfbanen met zonnepanelen heeft gevuld. Golf was in Japan een immens grote sport maar het aantal actieve golfers is sinds 2015 snel gedaald…

Welke landen blijven achter?
De landen met olievoorraden, zoals Iran, Indonesië, Oman, Venezuela en Irak, doen vrijwel niets met zonne-energie terwijl juist daar de hoeveelheid zonuren groot is. Want ja, waarom zou je investeren in zonne-energie als je beschikt over enorme voorraden fossiele brandstoffen…

En in een land als IJsland wordt ook niets gedaan met zonne-energie. Op zich niet vreemd natuurlijk vanwege de eindeloze hoeveelheid natuurlijke warmtebronnen (geisers) waarover dat land beschikt en de honderden snelstromende rivieren waar met behulp van waterkracht energie kan worden opgewekt. Dat lijkt me zelfs duurzamer dan windmolens of zonneparken. Ook een land als Noorwegen kan terugvallen op dergelijke natuurlijke hulpbronnen; helaas geniet niet ieder land van zulke voordelen.

De toekomst van zonne-energie?
Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen de discussies over de uitputting van onze aarde. De ‘Club van Rome’ publiceerde in 1972 een rapport over de grenzen van onze groei en de gevolgen van die groei in de vorm van milieuproblemen zoals lucht- en watervervuiling. En meer dan 40 jaar later is dit nog steeds een actueel thema; immers, we zijn inmiddels met ruim 7 miljard inwoners op deze aarde en in steeds meer landen ook welvarend. Die welvarendheid leidt onherroepelijk tot meer consumptie en dus tot meer afval en vervuiling.

Ook onze consumptie van energie is toegenomen met als gevolg dat er wereldwijd ruim 2.400 kolencentrales operationeel zijn en nog eens talloze op gas- en olie gestookte energiecentrales. De roep om alternatieve energiebronnen neemt dientengevolge verder toe, dus wind- en zonne-energie zal de komende jaren in toenemende mate worden ingezet.

Vooralsnog zien we die initiatieven vooral in Westerse samenlevingen waar overheden ruimhartig strooien met subsidies. Geld dat afkomstig is van extra belastingheffingen op ons energieverbruik in huis en van bedrijven die bijvoorbeeld belast worden voor de CO2-uitstoot die zij veroorzaken.

Omdat zonne- en windenergie niet zonder energiecentrales kunnen draaien, is de vraag gerechtvaardigd of we ook zonder die subsidies bereid zijn investeringen te doen in de aanleg van zonneparken. Hoeveel is zonne-energie u waard?

(*) https://www.nlmagazine.nl/maatschappij/politiek/1573-zonnepanelen-en-dan-valt-de-stroom-uit

French Paulitz

Quote

Tech nu.nl

18 april 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue

Kranten ad