Lifestyle & Gezondheid
Typography

NLMagazine Lifestyle & Gezondheid, Milieu - Vorige week kondigde de Europese Commissie haar voornemen aan om de EU-goedkeuring van glyfosaat met nog eens 10 jaar te verlengen, ondanks het ontbreken van de volledige steun van de lidstaten.

In werkelijkheid geeft een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs aan, dat het gebruik van glyfosaat schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Daarom is deze verlenging onverenigbaar met het mandaat van de EU-wetgeving inzake pesticiden voor een hoog beschermingsniveau en de toepassing van het voorzorgsbeginsel in gevallen waarin schade is vastgesteld, maar er nog enkele onzekerheden kunnen bestaan.

Deze vernieuwing van glyfosaat heeft ertoe geleid dat PAN Europe en haar lidorganisaties Génerations Futures (FR), Global 2000 (AT), PAN Germany en PAN Netherlands de beslissing voor de rechter hebben aangevochten. Deze aanvechting is mogelijk sinds de EU-wetgeving inzake de Aarhus-verordening (2021/1767/EG)in 2021 werd gewijzigd, waardoor het maatschappelijk middenveld de goedkeuring van pesticiden op EU-niveau kon aanvechten.

Deskundigen hebben consequent gewezen op de verschillende inconsistenties en tekortkomingen in de huidige beoordeling van glyfosaat door de EU, wat heeft geleid tot onjuiste conclusies over de veiligheid ervan. Ze geven aan hoe de EU-regelgevers, waaronder ECHA en EFSA, de EU-wetgeving niet hebben geïmplementeerd en de Europese en internationale richtlijnen niet hebben gevolgd.

De verlenging van glyfosaat wordt op 21 november door diverse maatschappelijke organisaties juridisch aangevochten voor het EU-Hof, waar men enkele van de belangrijkste tekortkomingen van de EU-beoordeling zal belichten. Inzet voor de handhaving van de EU-wetgeving zal hierbij de belangrijkste focus zijn, die tot doel heeft de bescherming van gezondheid en milieu voorrang te geven boven particuliere economische belangen.

Luidsprekers

  1. Introductie en moderatie: Dr. Martin Dermine, Executive Director, PAN Europe
  2. Gebruik van onafhankelijke studies: Dr. Pauline Cervan, toxicoloog, Generations Futures
  3. Kankerbeoordeling: Dr. Peter Clausing, toxicoloog, PAN Duitsland
  4. Neurotoxiciteit: Dr. Helmut Burtscher, biochemicus, Global2000
  5. Biodiversiteit en darmmicrobioom: Dr. Angeliki Lysimachou, Hoofd Wetenschap en Beleid, PAN Europe

Meer informatie
https://www.pan-netherlands.org/

Drogisterij

Quote

Lifestyle nu.nl

Geen feed gevonden

Body & Fit