Lifestyle & Gezondheid
Typography

NLMagazine Lifestyle & Gezondheid - Onlangs maakte ik kennis met de heer van der Horst, een bevlogen onafhankelijk onderzoeker. Deze voormalige fysiotherapeut stelt in zijn boek ‘Dodelijke leugens.

Artsen patiënten misleid’ op krachtige en fundamentele wijze aan de orde hoe zowel artsen als patiënten worden misleid. Zijn boek documenteert de belangenverstrengeling van beleidsbepalers en farmaceuten. Op indringende wijze beschrijft van der Horst de manipulatie van wetenschappelijk onderzoek en gezondheidsadviezen. Zijn boek is een ware eyeopener, net als het tweede boek van zijn hand, 'De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie'. Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel wat u in deze boeken leest. De auteur geeft ook adviezen voor het maken van de juiste gezondheidskeuzes voor iedereen die belang heeft bij het optimaal functioneren lichaam en geest. En wie is dat niet?

Dagelijks worden keiharde leugens gebruikt die ons ziek maken en ons ook ziek hóuden, leugens als we het niet overleven. Aan de hand van meer dan 900 referenties documenteert de auteur hoe wetgevers, artsen en eigenlijk iedereen worden misleid.

Tijdens het 9-jarig bestaan van de Nederlandse Lifestyle company Beyuna, die een wig drijft tussen haar hoogwaardige natuurlijke voedingssupplementen en de chemische/farmaceutische, niet of nauwelijks door het lichaam geaccepteerde vitamines, raakte ik gefascineerd door zijn argumenten en het bewijsmateriaal van deze leugens in de medische wereld met betrekking tot medicijnen, voeding en gezondheidszorg, maar eveneens door het aandragen van zijn positieve alternatieven.
En dus… een interview waard.

1. Wat heeft u ertoe gezet om uw boeken te schrijven?
Tijdens mijn opleiding als fysiotherapeut werd ik geconfronteerd met het feit dat de medische kennis erg beperkt is. In mijn vak was het werken met acute klachten het leukst en meest zinvol; voor mensen die langdurige klachten hadden kon je relatief weinig doen. Dat patroon zie je terug in de hele medische wereld.

Bij acute zaken zoals plotselinge hoge koorts, botbreuken en lastige bevallingen doen artsen uitstekend werk, maar voor chronische aandoeningen schiet hun opleiding gewoonlijk tekort. Ze kunnen weinig meer uitrichten dan pappen en nathouden. Het is niet voor niets dat van alle medicijnen die op de markt zijn, er slechts 1 of 2 genezen. De term ‘geneesmiddelen’ is daarom heel misleidend.

Geen gezondheidszorg maar ziektezorg
Ook het woord gezondheidszorg is misplaatst, want de artsenopleiding is er niet op gericht mensen gezond te houden. Zo leren (aspirant) dokters nagenoeg niets over voeding, terwijl iedereen weet dat voeding essentieel is voor een goede gezondheid. Gezondheidszorg bestaat amper, het gaat veelal om ziektezorg. Ik vroeg me af waarom er geen of weinig onderzoek wordt gedaan om mensen structureel gezond te houden. En waar kom je dan uit? Geld. Aan gezonde mensen kun je niet zoveel verdienen als aan chronische zieken.

2. Waarom schrijft u onder pseudoniem?
Dat was een veiligheidskwestie. Ik woonde destijds in de Verenigde Staten waar iets van 70 klokkenluiders en andersdenkende artsen onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen.

3. Waarom koos u voor uw eerste boek de titel ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’?
De meeste artsen zijn integere mensen die hard werken om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Ze doen hun best – maar wel binnen het kader van hun kennis. Die kennis is gestuurd vanuit de farmaceutische industrie die 80% van het medicijnonderzoek betaalt. Deze bedrijfstak heeft daardoor een grote invloed op een voor hun product gunstig resultaat.
Bovendien deinzen de fabrikanten er niet voor terug om medicijnonderzoek te vervalsen om zo een medicijn veiliger en effectiever af te spiegelen dan het in werkelijkheid is.

Het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving maakt korte metten met 'evidence-based'

Evidence-based medicine
Dokters willen werken volgens de zogenaamde evidence-based medicine, geneeskunst op basis van het best beschikbare bewijs. Dat blijkt echter een valkuil. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, concludeerde in 2017 dat ‘evidence-based’ de medicijnfabrikanten in de kaart speelt omdat zij de enige zijn die het klinische onderzoek kunnen betalen dat artsen graag voor ‘evidence-based’ willen zien.

Bijgevolg is er veel onderzoek naar medicatie en de gepubliceerde resultaten daarvan zijn onevenredig vaak positief. Het heeft ertoe geleid dat medicijnen bijna altijd centraal staan in behandelrichtlijnen. De Raad stelde bovendien vast dat onderzoeksgebieden die commercieel niet interessant zijn of waar geen sprake is van kapitaalkrachtige partijen, in het nadeel zijn. Een fabrikant van bijvoorbeeld kruidentincturen of homeopathische middelen heeft geen geld voor dat dure onderzoek en kan daardoor geen evidence-based publicaties overleggen.

Er zijn nog andere factoren waardoor artsen misleid worden, maar die staan in het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’. De misleiding begint al vroeg in de doktersopleiding en komt uiteindelijk bij u terecht, want daardoor kan uw arts u als patiënt advies geven waarmee hij u onbedoeld om de tuin leidt. Of hij kan medicatie voorschrijven op basis van gemanipuleerd medicijnonderzoek.

4. U schrijft in uw boeken veel over belangenverstrengeling. Hoe zit dat?
Je ziet belangenverstrengeling overal terug waar economisch gewin een rol speelt. Geld is overigens niet de enige prikkel waardoor artsen, regeringsleiders, ambtenaren of leden van adviescommissies beslissingen nemen die niet het grootste goed dienen. Er bestaan meerdere verlokkingen. In Dodelijke leugens vindt u er een aantal beschreven. Het moge echter duidelijk zijn, dat de belangen van de grote multinationals op het gebied van farmacie, voedingsmiddelen en agrochemie (kunstmest en landbouwgif) bij te veel beleidsbepalers te hoog in het vaandel staan.

5. Hoe zou het beter moeten?
Een belangrijk aspect is dat we niet te veel chemisch moeten ingrijpen op de natuur, landbouw en het menselijk lichaam. Als we goed voor de aarde en de humuslaag zorgen, krijgen we planten met voldoende voedingsstoffen om dieren en mensen gezond te houden. Het zelfhelend vermogen van het lichaam is groot, maar het werkt alleen met goede voeding en niet als het verstoord wordt door industriële chemicaliën zoals pesticiden en medicijnen. Ook alcohol en drugs verstoren een goede werking van het lichaam, met inbegrip van het immuunsysteem.

De artsenopleiding dient daarop afgestemd te worden en voeding zou een vak op de basis- en middelbare school moeten worden. In mijn eerste boek staan meer aanbevelingen, ook om de belangenverstrengeling en de manipulatie van ‘wetenschappelijk’ onderzoek tegen te gaan.

6. Waarom bent u over psychiatrie gaan schrijven?
Sinds een aantal jaren ben ik opa en ben ik ga nadenken over de toekomst van mijn kleinkinderen en kinderen in het algemeen. Vooral het verstrekken van de harddrug methylfenidaat aan kinderen was en is me een doorn in het oog. Ik had daarover reeds op mijn website www.dodelijkeleugens.nl gepubliceerd. Ik wil ouders en leerkrachten voorlichten over de gevolgen van stigma (het etiket dat kinderen opgeplakt krijgen) en medicatie.

Toen ik mij hierin ging verdiepen, trok ik een beerput open. Ik wist al dat van 3000 medische behandelingen slechts 11% een harde wetenschappelijke onderbouwing heeft, maar in de psychiatrie is dit nog erger. Het beroep psychiater is werkelijk op los zand gebouwd. De term ‘psychiater’ (arts van de ziel) is op zich al misleidend, want de dominante stroming binnen de psychiatrie, de biologische psychiatrie, is louter materialistisch en beweert dat alle denkprocessen zich in de hersenen afspelen en het gevolg zijn van chemische stofjes die inwerken op hersencellen. Deze ideologie, want dat is het, ontkent de ziel, geest of psyche.

Biologische psychiatrie
Het reduceren van de mens tot cellen en chemische processen was natuurlijk koren op de molen van de farmaceutische industrie die zich na de Tweede Wereldoorlog in een hoog tempo ontwikkelde. In de zoektocht naar nieuwe afzetmarkten bleek de biologische psychiatrie een uitkomst voor de medicijnfabrikanten. Omgekeerd kreeg de psychiatrie door de farmaceutische sponsoring van wetenschappelijk uitziende studies meer aanzien onder vakbroeders, waar het daarvoor een vreemde eend in de bijt was. Ondanks het wetenschappelijke vernisje, bestaat er echter geen enkel hard wetenschappelijk bewijs voor enige psychiatrische diagnose of behandeling.

Schending mensenrechten
Psychiaters zijn het enige beroep dat stelselmatig mensenrechten schendt en dwangopnames en -behandelingen doet. Dat schenden van mensenrechten gaat ver terug. De eerste psychiaters specialiseerden zich in ’temmen’ en ‘straffen’. De psychiatrie speelde een grote rol in de ‘Vernichtung lebensunwerten Lebens’ in nazi-Duitsland, bij het onschadelijk maken van dissidenten in de Sovjet-Unie en bij de ‘mind control’-experimenten in de Verenigde Staten in de 50-er tot en met de 70-er jaren.

De mensenrechtenschendingen hielden daar echter niet op. Tot op de dag van vandaag vinden ze binnen de psychiatrie plaats. Binnen die beroepsgroep neemt het merendeel het niet zo nauw met mensenrechten en deinst er niet voor terug om mensen in een chemische dwangbuis te stoppen of te elektrocuteren, nota bene onder het mom van ‘therapie’.

Mijn tweede boek ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’, documenteert dit uitentreuren. Begonnen met het idee om kinderen te beschermen tegen de schadelijke willekeur van de psychiatrie, laat dit boek zien hoe erg het met de geestelijke gezondheidszorg gesteld is. Er zijn gelukkig ook psychiaters die de misstanden zien en zich daartegen verzetten. Ze vormen echter een kleine groep.

Overigens vindt de lezer in dat boek ook talrijke praktische tips voor tegenslagen, moeilijke periodes en/of gedragsproblematiek. Deze zijn gebaseerd op gezond verstand, veilig en geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Als als spijtbetuiging organiseerden psychiaters in 2014 de tentoonstelling “erfasst, verfolgt, vernichtet” over de gruweldaden van psychiaters tijdens het nazi-regime.

7. Onlangs kwam in het nieuws dat psychiaters spijt betuigden voor hun gruwelijke behandelingen van LHBTI’ers. Hoe hangt dat samen met uw tweede boek ‘De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie’?

Die spijtbetuiging is een typisch voorbeeld van wat er gebeurt als je de willekeurige diagnoses uit het psychiatrische handboek DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Nederlands: Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen) gebruikt. De DSM heeft niets met wetenschap te maken. Politieke sentimenten spelen evenwel een grote rol.
Zo werd homoseksualiteit decennialang als een stoornis gezien. Onder grote druk van de Amerikaanse homobeweging werd homoseksualiteit uit de DSM verwijderd. De recente spijtbetuigingskwestie laat maar weer eens zien hoe schadelijk de gevolgen van willekeurige diagnoses en de daarmee samenhangende ‘therapieën’ zijn.

Het is trouwens niet de eerste keer dat psychiaters publiekelijk hun berouw tonen. In 2014 organiseerde de Duitse Vereniging voor Psychiatrie en Psychotherapie, Psychosomatiek en Neurologie (DGPPN) zelfs een tentoonstelling met de titel “erfasst, verfolgt, vernichtet” over de gruweldaden van psychiaters in de aanloop van en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Er moet echter nog een hoop gebeuren voor dergelijke misstanden daadwerkelijk een halt worden toegeroepen. Gelukkig is er nu het ‘VN-verdrag Handicap’ dat de psychiatrie zoals wij die nu kennen, geheel zal veranderen.

8. Wat wilt u met uw boeken bereiken?
Mijn boeken geven de lezer uitstekend gedocumenteerde informatie die hem of haar helpt betere gezondheidskeuzes te maken. In alle rust kan men de feiten bestuderen en zijn eigen conclusies vormen. Ze laten zien hoe diep geworteld de problematiek in de gezondheidszorg is, welke rol belangenverstrengeling speelt, waar je op moet letten en wat je kunt doen om zowel lichamelijk als psychisch gezond te blijven. Beide boeken geven antwoorden op talrijke vragen en zijn voor velen een eye-opener. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

9. Heeft u een boodschap voor onze lezers?
Ja. Het enige goede wat de coronacrisis ons gebracht heeft, is dat veel mensen wakker zijn geschud door de soms onbegrijpelijke beslissingen die waren gestoeld op ‘wetenschap’.
Meer en meer mensen zijn zich ervan bewust geworden dat dergelijke ‘wetenschap’ wordt gebruikt om adviescommissies, overheden en de algehele bevolking te misleiden, terwijl goed geïnformeerde maar andersdenkende artsen en wetenschappers monddood werden gemaakt. Het advies luidt daarom: ‘Gebruik uw gezonde verstand. Krijg de feiten en vorm uw eigen mening. En leef gezond, zo veel mogelijk zonder industriële chemicaliën’.

De boeken van C.F. van der Horst zijn verkrijgbaar op www.dodelijkeleugens.nl
Jos de Jong

Quote

Lifestyle nu.nl

Geen feed gevonden