Lifestyle & Gezondheid
Typography

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid – Onder de huidige corona-omstandigheden ‘zou’ je van het onderstaande bericht wel eens kunnen denken ‘daar zit wel wat in, misschien ís dat wel zo’, maar van de andere kant is er ‘de vooruitziende blik’ met als conclusie een steeds verder blijvende stijging van de zorguitgaven tot het jaar 2060,

een wel bijzónder lange termijnvoorspelling. Doelen stellen op lange termijn is natuurlijk altijd zinvol, maar het lijkt me toch wat aan de forse kant om zulke uitspraken 40 jaar vooruit te plannen terwijl je niet eens wat ons de komende jaren allemaal nog te wachten staat. 

Giga stijgende uitgaven
Als het beleid rondom de zorgen de zorgkosten blijft zoals dat nu is, verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - dat in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een onderzoek heeft verricht -, dat de zorguitgaven tot 2060 alleen maar verder zullen stijgen met in ieder geval ca 2.8% per jaar. Het grootste deel van het geld gaat met ca
€ 96 miljard naar de ziekenhuiszorg, terwijl de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg vervijfvoudigd zullen worden.

Ook de uitgaven aan gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg zullen enorm stijgen en men zal steeds meer te maken krijgen met ziektes als dementie, kanker en hart- en vaatziekten. Het RIVM schat dat deze kosten in 2060 neerkomen op een dikke € 291 miljard.
In haar onderzoek vraagt het RIVM zich af of tot 2060 de steeds verder stijgende kosten van de gezondheidszorg wel opwegen tegen de maatschappelijke baten als gezondheid en welvaart. ‘Er zullen keuzes moeten worden gemaakt omdat ook andere aspecten van onze welvaart veel geld kosten’, aldus het RIVM. Ook dié kosten moeten dus worden ‘opgehoest’. En dus, zo stelt het RIVM, ‘moeten beleidsmakers en politici beter naar de zorguitgaven kijken en afwegen wat de zorg uiteindelijk mag kosten’.
(Weliswaar zijn deze RIVM-bevindingen tot stand gekomen in onderzoeken net vóór alle corona-ellende, maar deze uitspraken geven wel degelijk te denken…). Volgens mij zijn we toe aan preventie.  

 

De tijd zal het leren
Gebaseerd op extrapolatie van gegevens van vele jaren voor ons, is het uiteraard mogelijk om heel voorzichtig voorlopige cijfers vast te stellen voor de toekomst. Echter, 2060 vind ik nog wel erg ver weg om dit soort financiële uitspraken te doen. De toekomst is onzeker en dat heeft ook corona weer eens bewezen. Als wereldwijde alle overleden grieppatiënten inderdaad door het coronavirus zijn geveld, en niet zijn overleden aan de ‘gewone’ griep waaraan jaarlijks wereldwijd zo’n 250-300.000 mensen overlijden, dan is natuurlijk elke toekomstvoorspelling onzeker, hoe strak de extrapolatie ook kan zijn toegepast.

Demografische ontwikkelingen
In de toekomst zullen we ook rekening moeten houden met allerlei verschijnselen die kunnen leiden tot verandering in de bevolkingsontwikkeling. Is er in de toekomst sprake van een groeiende of juist dalende tendens in omvang, in samenstelling en in ruimtelijke verdeling, kan de economische groei heel anders gaan verlopen en zullen misschien ook de medische wetenschap, de zorg en het overheidsbeleid veranderen. Allemaal vragen die een juiste extrapolatie voor de komende 40 jaar (tot 2060) twijfelachtig en dubieus kunnen maken. Er hoeft immers maar íets te gebeuren, een nieuwe pandemie, een enorme vulkaanuitbarsting, een complete aardverschuiving of wat dan ook, en al deze cijfers en verwachtingen stellen niets meer voor en hebben geen waarde meer.

Jos de Jong

Drogisterij

Quote

Lifestyle nu.nl

10 juli 2020

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Body & Fit

Aanbevolen artikelen