22
Mon, Jul

Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine/Maatschappij, natuur & Milieu, klimaat - BlueLabel introduceert een vernieuwd inzicht in klimaatrisico’s op gebouwniveau met behulp van de Dutch Green Building Council (DGBC)-methodologie.

Hiermee krijgen overheidsinstellingen en bedrijven tot postcode-huisnummer een gedetailleerd en actueel beeld van de potentiële omgevingsrisico’s die hun eigendommen door het veranderende klimaat kunnen bedreigen. BlueLabel heeft het omgevingsrisico voor alle gebouwen in Nederland beschikbaar.

BlueLabel biedt inzicht in omgevingsrisico's via acht labels

1. Wateroverlast bij extreme regenbuien
2. Grondwateroverlast
3. Maximale waterdiepte bij overstromingen
4. Plaatsgebonden overstromingskans
5. Hittestress
6. Natuurbrandgevoeligheid
7. Risico op paalrot
8. Risico op verschilzetting

“Het begrijpen van klimaatrisico's is essentieel om handelingsperspectief te kunnen bieden. Met onze nieuwe benadering bieden we nauwkeurigere informatie die helpt om weloverwogen beslissingen te nemen voor risico’s die lokale overheden, bedrijven, vastgoedbeheerders en woningbezitters bedreigen,” aldus Katheleen Poels van BlueLabel.

Betrouwbaar en transparant inzicht voor iedereen

Met de nieuwe en transparante inzichten die BlueLabel biedt, kunnen gemeenten, bedrijven, vastgoedeigenaren beter anticiperen op klimaatveranderingen en passende maatregelen nemen om schade te voorkomen. Dit draagt niet alleen bij aan de veiligheid en duurzaamheid van eigendommen, maar ook aan de bredere maatschappelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Dutch Green Building Council-methodologie, transparantie en eenduidigheid

Dutch Green Building Council (DGBC) is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. BlueLabel gebruikt alleen open source data en maakt daarbij gebruik van het Framework for Climate Adaptive Buildings, de nieuwste DGBC-methodologie om gedetailleerde risicobeoordelingen voor gebouwen te bieden.

BlueLabel en bijdrage aan oplossing maatschappelijke vraagstukken

BlueLabel is in 2017 gelanceerd door Achmea, Nelen & Schuurmans en Royal HaskoningDHV. Een initiatief zonder winstoogmerk en eerst als label voor overstromingsrisico en heftige regenval, maar al snel uitgebouwd met labels voor hitte en droogte.

In juni 2024 is BlueLabel uitgebreid naar 8 labels ( Wateroverlast bij extreme regenbuien, Grondwateroverlast, Maximale waterdiepte bij overstromingen, Plaatsgebonden overstromingskans, Hittestress, Natuurbrandgevoeligheid, Risico op paalrot, Risico op verschilzetting. BlueLabel is ontwikkeld door Achmea, Nelen&Schuurmans en Royal HaskoningDHV. Het is een initiatief zonder winstoogmerk, omdat wij vinden dat inzicht in de verschillende klimaatrisico’s voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Quote

NOS politiek

e-Matching