Politiek & Maatschappij
Typography

Door Niobe Moen - NLMagazine/Rotterdam Maatschappij - De gemeente Rotterdam is op 1 september begonnen met een pilot van zes maanden voor eerlijke verhuur van particuliere huurwoningen. Kandidaten die een woning zoeken kunnen vanaf nu anoniem terecht op een nieuw woonplatform, om zo woondiscriminatie tegen te gaan. 

De gemeente wil met het platform Eerlijk te huur ongewenst verhuurgedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars, zoals woondiscriminatie, tegengaan. Het gaat om een proef van zes maanden. Bij succes kan de werkwijze uit de pilot makkelijk en snel uitgerold worden in meerdere gemeenten, aldus Rotterdam.

Wet goed verhuurderschap
De pilot is een belangrijke stap om de Wet goed verhuurderschap uit te voeren. De wet en het en het Besluit goed verhuurderschap traden op 1 juli in werking en zijn bedoeld om huurders beter te beschermen. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Bijvoorbeeld door een verhuurvergunning te verplichten.

Woondiscriminatie
Verhuurders van woningen mogen wettelijk gezien niet selecteren op persoonskenmerken als herkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Uit onderzoek blijkt dat dit toch vaak nog gebeurt, meldt Rotterdam. Zo hebben kandidaat-huurders met een niet-Nederlands klinkende naam 23 procent minder kans om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging. Dat is onacceptabel, vindt wethouder Chantal Zegers van onder andere Bouwen en Wonen. ‘Want gelijke kansen voor een woning is een fundamenteel recht.’

Zo werkt het woonplatform
De gemeente werkt samen met het Platform Particuliere Verhuurders Rotterdam (PPVR) die zo’n 200 woningen aanbied. Zo’n 60 procent van deze woningen valt onder de sociale huur. Het woonplatform ‘Eerlijk te Huur’ werkt op een simpele manier. De kandidaat schrijft zich in via een soort beveiligde kluis en maakt vervolgens een persoonlijk ‘Woonpaspoort’ aan. Daarin staan gegevens als inkomen, grootte en samenstelling van het huishouden. Het platform toetst of de kandidaat-huurder geen valse informatie verstrekt. Daarna kan iedereen op een eerlijke manier helemaal anoniem reageren op een woning.

Code in plaats van een naam
‘De aanbieder van een woning krijgt vervolgens geen namen te zien van kandidaten die interesse hebben getoond, alleen een code,’ licht woordvoerder Chanda de Korte toe. ‘Hij of zij nodigt van de lijst kandidaten uit voor een bezichtiging. Bijvoorbeeld de eerste vijf die gesorteerd zijn op de beste match. Dan zijn de namen pas zichtbaar. Als de aanbieder op dat moment alsnog besluit iemand niet uit te nodigen, dan geeft het systeem een seintje. Komt dit vaker voor dan kan de gemeente een onderzoek instellen en eventueel handhaven.’ 

Niet waterdicht
Overigens is het systeem niet waterdicht. Een verhuurder kan na de bezichtigingen alsnog zelf kiezen aan wie hij of zij de woning verhuurt. ‘Het is een instrument om de Wet Goed Verhuurderschap zo goed mogelijk uit te voeren,’ aldus De Korte. ‘Veel verhuurders zeggen dat ze niet willen discrimineren maar dat dat soms onbewust toch gebeurt. Hopelijk helpt dit instrument om het verhuurproces zo objectief en transparant mogelijk te maken.’

Bron: Gemeentenu

Quote

NOS politiek

e-Matching