Politiek & Maatschappij
Typography

Door J. Verschoor - NLMagazine Maatschappij - Het lijkt alsof ons land na de Covid-gekte terug is naar het oude normaal. Het dagelijks leven hervindt zijn gebruikelijke gang. Velen geloven dat de ellende voorbij is. Helaas, op een nog te bepalen datum, waarschijnlijk eind mei, zal aan alle illusies van vrijheid de genadeklap worden gegeven.

Als de Tweede Kamer ermee instemt – en we hebben inmiddels duidelijk gezien dat onze overheid over middelen beschikt om onpopulaire maatregelen (soms zelfs op ongrondwettige wijze) door het parlement te rammen – dan besluit de volksvertegenwoordiging voor een eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Blijvende pandemiewet
Dan zal de tijdelijke ‘Spoedwet’ uit 2020 worden vervangen door de blijvende ‘Pandemiewet’. Dit is de kern van het besluit dat door de Eerste Kamer, die daartoe bevoegd is, zal worden genomen. Hoger beroep is uitgesloten, dit is het laatste woord van het parlement. Nederland levert zichzelf hiermee uit aan de grillen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Wijziging Wpg
Hoe het er tijdens dit schrijven naar uitziet, is dat de plenaire behandeling van de Eerste Tranche Wijziging Wpg gaat plaatsvinden op maandag 15 en dinsdag 16 mei. Dit zou betekenen dat de kans zeer groot is dat er een week later – dus op dinsdag 23 mei – gestemd gaat worden. Mocht er in de tussentijd toch nog iets opmerkelijks gebeuren, dan bestaat er een kleine kans dat het plenaire debat verschoven wordt naar dinsdag 30 mei (en dat de stemming dan dus op dinsdag 6 juni plaatsvindt). Met deze wet komt er een wettelijk kader dat geactiveerd kan worden op het moment dat er sprake is van een infectieziekte met pandemisch potentieel. Zoiets wordt beslist door de Wereldgezondheidsorganisatie, die geheel andere criteria hanteert dan die van de traditionele medische wetenschap, en in de afgelopen drie jaar op een hoogst onverantwoordelijke manier is omgegaan met wereldgezondheid.

Macht WHO
Met de nieuwe wet krijgt de WHO heel veel macht in Nederland. En niet alleen wat betreft de volksgezondheid. In aansluitende wetten op de nieuwe Pandemiewet, die ook gaat gelden voor klimaatbeleid, worden ook andere kernzaken geregeld. Zoals de regels voor het sluiten van scholen. Zoals de invoering van de QR-code, waarmee de overheid de bewegingen van alle burgers nauwlettend hoopt te volgen en sturen. Deze Pandemiewet dient als aanjager voor toekomstige wetten, die stuk -voor-stuk de burger verder van zijn vrijheid zullen beroven.

Bron: Gezond verstand

Quote

NOS politiek

e-Matching