Politiek & Maatschappij
Typography

Door Arne Distel, Koedijk - NLMagazine Politiek & Maatschappij/Economie & Duurzaamheid - Op Prinsjesdag besloot het Kabinet geen geld terug te geven aan circa 1,3 miljoen (!) spaarders van wie volgens de Hoge Raad onrechtmatig spaarbelasting is geheven in de jaren 2017-2020. Ze hebben daarover niet of niet tijdig een bezwaar ingediend.

Het kabinetsbesluit baseert zich op de per 2016 gewijzigde bezwaarprocedure. Toen is nogal stiekem besloten dat niet-bezwaarmakers tegen de te hoge spaartaks niet meer automatisch mee kunnen liften met de wel-bezwaarmakers. Voorheen was dat wel het geval. Circa 60.000 bezwaarmakers hebben hun te veel geheven belastinggeld al terug gekregen. Meer dan een miljoen brave belastingbetalende spaarders die niet beschikten over slimme fiscale adviseurs kunnen fluiten naar hun geld.

Robin Hood-methode
De coalitie (VVD, D66, CDA, CU) met PvdA en GL steunen het kabinet om de onrechtmatig verkregen spaarbelasting niet terug geven. Ze willen de buit (ruim 4 miljard euro) verdelen onder de armen. Ik draag graag bij aan mensen die dat nodig hebben. Maar niet via de gevolgde Robin Hood-methode.

De Bond voor Belastingbetalers denkt aan een juridische procedure tegen de staat, mogelijk samen met de Consumentenbond, die ook vindt dat alle Nederlanders die te veel belasting hebben betaald dat gewoon eerlijk terug moeten krijgen. Als opmaat daarvoor heeft de bond een standaardbrief over de Belastingdienst opgesteld voor verzoek om ambtshalve vermindering. Bij de onderbouwing van de brief trekt de bond de opmerkelijk harde conclusie dat het parlement en de spaarders misleid zijn bij de wijziging van de massaal bezwaarprocedure die de niet-bezwaarmakers buiten spel zette. Het parlement had geen idee waarvoor het tekende. Er is met geen woord over gesproken.

Spaarders zijn niet of nauwelijks geïnformeerd over de forse inperking van hun rechten. Tot eenzelfde oordeel komt fiscaal jurist Angelique Perdaems in haar column ’Box 3: doorbreek de formele rechtskracht’, waarvoor zij spaarders naar de civiele rechter verwijst. Honderdduizenden spaarders voelen zich zo bedrogen en bestolen door de staat dat ze bereid zullen zijn om massaal tegen hun eigen overheid te procederen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling in een beschaafd land waarbij de overheid er toch zou moeten zijn voor de burgers en niet andersom.

Al op 2 juni 2022 wees Kamerlid Grinwis (CU) in de Tweede Kamer op de volgens hem sneaky totstandkoming van de gewijzigde massaal bezwaarprocedure. Je zou denken dat Grinwis meteen zijn excuses zou aanbieden aan alle misleide spaarders en zou bepleiten dat ze hun geld terug moeten krijgen. Niks van dat alles bij ’Robin Hood’ Grinwis. En staatssecretaris Van Rij zat erbij, keek ernaar en hield sneaky zijn mond. Verbijsterend!

CDA schuift de hete aardappel lafjes door naar de rechter. Tijdens het wetgevingsoverleg ’Belastingplan 2023’ op 17 oktober deed woordvoerder financiën van het CDA, Inge van Dijk, een opmerkelijke uitspraak toen zij verzuchtte: „Ik kan er nog steeds niet over uit dat we als Nederlandse staat mensen die onrechtmatig zijn behandeld, laten vallen door ons te verschuilen achter een juridische formaliteit. Ik hoop van harte dat de rechter zich nog anders uitspreekt over de bezwaren naar aanleiding van afwijzing van de ambtshalve vermindering, die zonder twijfel op grote schaal gaan worden ingediend.”

Haar verzuchting over het verschuilen achter een juridische formaliteit is geheel terecht. Het raakt haar dieper dan Grinwis consorten. Maar waarom moet vervolgens de rechter er aan te pas komen om tot een rechtvaardig besluit te komen? Waarom deze opzichtige vlucht naar voren, als een brevet van onvermogen van de politiek, die het er maar moeilijk mee heeft om onrechtmatig verkregen geld gewoon terug te geven. Natuurlijk is het veel geld, ruim 4 miljard euro.

De inkt van Prinsjesdag was nog niet droog of het kabinet schreef op een achternamiddag een extra check uit van maar liefst 10 tot 40 miljard euro (!) voor de energietoeslag. Heel goed, zeker voor de lage inkomens. Dat kan allemaal in ons schathemeltje rijke land. Maar dan moet het toch ook mogelijk zijn om de onrechtmatig verkregen spaarbelasting weer netjes terug te betalen aan de 1,3 miljoen gedupeerde spaarders en daarmee ook weer een beetje hun vertrouwen in de politiek te herwinnen. Moet de rechter daarover beslissen, dan is het voor dat vertrouwen te laat. Ook voor mevrouw Inge van Dijk.

Kom op coalitiepartijen en PvdA/GL. Trek uw Robin Hood-pakjes uit en geef de spaartaksbuit terug aan alle gedupeerde spaarders. De middeleeuwen zijn voorbij.

Bron: NoordHollands Dagblad, Arne Distel Koedijk

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching