Politiek & Maatschappij
Typography

Column door Hugo van der Zee - NLMagazine Maatschappij - Het videokanaal Truthstream publiceerde onlangs een interessante video waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de corona crisis, en de wijze waarop de autoriteiten hier mee omgaan, alle karakteristieken hebben van een rituele initiate. Vorig jaar publiceerde de makers van Truthstream Media al een video waarin is te zien hoe de huidige samenleving een onbewuste initiatie doormaakt, (Does Society Realize It Is Being Initiated?). In de video’s komt er een aantal bijzondere feiten aan bod. In dit stukje zal ik trachten een overzicht te geven.

Bij rituele initiatie, of ‘inwijding’, denkt men aan geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij. Wat men vaak niet beseft is dat de occulte symboliek van dit soort genootschappen in de hele maatschappij terug te vinden is. Zo is de piramide en het ‘alziend oog’ onder andere te vinden op het dollarbiljet, het grootzegel van de verenigde staten en het gebouw van het hooggerechtshof in Israël.

De architectuur van het Amerikaanse witte huis laat zien wat het werkelijk is, een tempel. Ook het interieur, de kunstobjecten en de muurschilderingen, het is een etalage van occulte symboliek. Openbare ceremonies zijn vaak doorspekt met symboliek. De openingsceremonie van de Olympische spelen van 2012 in London was een

. Het argument is dat men in de popcultuur nu eenmaal graag flirt met het duistere, en dat het uiteindelijk om een vrije culturele expressie gaat. Als hier echter iets uit spreekt dan is het wel onvrijheid.

Bij initiatierituelen is er sprake van een diepgaande transformatie. Het lijkt erop dat de wereldbevolking op het moment een dergelijke transformatie doormaakt, waarbij de mensen zowel toeschouwers als deelnemers zijn. Net als in de oudheid is er een elite, een priesterklasse, die de initiatie begeleidt en stuurt. Het is een onbewuste, en dus onvrije initiatie. Hieronder worden enkele stappen van rituele initiatie beschreven:

Isolatie
Het initiatieproces begint met afzondering. Afgesneden van andere mensen, en van de dagelijkse bezigheden, raakt men in een andere (ontvankelijke) mentale staat. Maskers spelen vaak een rol bij rituele initiatie. De film ‘eyes wide shut’ van Stanley Kubrick geeft hier duidelijk een blik op. Het dragen van een masker is een ook een vorm van isolatie. Je sluit je af van je directe buitenwereld, en je bent niet herkenbaar als individu.

Herhaling
Wanneer de mentale staat van de geïnitieerde veranderd is wordt deze nu verder voorbereid. De aandacht wordt geleid naar één onderwerp (vandaag het coronavirus). Dit gaat met herhalingen. Wereldwijd, en via alle kanalen (media, politiek, instellingen) gonzen de uniforme boodschappen als nieuwe mantra's: ‘blijf thuis’, ‘hou afstand’ en ‘dit is het nieuwe normaal’. De uniformiteit van de boodschappen laat zien dat het om een gecoördineerd proces gaat. Het resultaat is een staat van spanning en angst die de mensen in de greep houdt.

Doodsbedreiging
De angst wordt opgedreven met een doodsbedreiging. Dit is een essentieel element bij rituele initiaties. De geïnitieerde ervaart op de drempel van de dood te staan. Dit is ook duidelijk te zien vandaag. We worden constant gewaarschuwd dat we in levensgevaar zijn, en we worden gebombardeerd met cijfers van infecties en sterfgevallen.

Bij een initiatie is er vaak sprake van offers. De ‘slachtoffers’ sterven op het altaar van de hogepriesters. De media laat ons beelden zien van corona slachtoffers. Men toont ons rijen doodskisten, of schokkende beelden van patiënten in ziekenhuizen verpakt in plastic met slangen en ademhalingsapparaten. De traumatische beelden en boodschappen maken dat de mens mentaal begint te zwichten. Men verliest de grond onder de voeten, en zoekt houvast bij de autoriteiten.

Transformatie
De geïnitieerde komt nu in een soort geestelijk niemandsland. Het oude leven wordt afgelegd als een oude huid. De mens, nu kneedbaar als zachte klei, wordt gevormd, geprogrammeerd, voor de nieuwe wereld, voor het ‘nieuwe normaal’.

Opstanding
De initiatie is nu afgerond. De nieuwe mens is geboren, met nieuwe gedachtenpatronen, geschikt voor een nieuwe samenleving met nieuwe gedragscodes en nieuwe omgangsvormen.

Integratie
De mens kan zich nu in de nieuwe samenleving invoegen. Hoe zal deze er uit zien? Het zal zeker een maatschappij zijn met een centraal geleid bestuur, waarbij technologie een dominante rol zal spelen, met onder anderen microbiologie (vaccinaties) ICT (straling) en kunstmatige intelligentie. Algoritmes zullen geleidelijk aan de menselijk beslissingen gaan overnemen. De Nederlandse overheid heeft laten weten de komende jaren 2 miljard euro aan kunstmatige intelligentie uit te geven. Menig persoon zal hiervan zeggen, ‘maar daar heb ik toch niet voor gekozen?’ Menselijke keuze speelt echter geen rol in de nieuwe samenleving. Volgens Yuval Harari, die met zijn boeken de weg heeft vrijgemaakt voor deze nieuwe samenleving, is menselijke vrijheid ‘niet meer dan een Christelijke mythe’, en past niet bij de 21ste eeuw. Het nieuwe wereldbeeld van Harari is het transhumanisme. Automatisering en kunstmatige intelligentie zullen een groot gedeelte van de mensen overbodig maken, en een kleine rijke elite van robot mensen (cyborgs) zal de dienst uitmaken.

Je zou kunnen denken dat het toch nooit zo ver zal komen, dat de mens een dergelijke maatschappij niet zal aanvaarden, maar zo wordt het niet verkocht. De politiek en de media, en schrijvers als Harari spelen in op de onderliggende gevoelens van de mensen. De meeste mensen voelen wel aan dat de huidige maatschappij zo niet langer door kan gaan, en dat er een ingrijpende verandering nodig is. De nieuwe wereld dictatuur zal worden gebracht als een ‘internationale samenwerking’ die de oplossing zal brengen voor maatschappelijke problemen zoals gezondheid, veiligheid en milieuvervuiling.

Overheden, instituten en alle grote bedrijven zijn klaar met nieuwe technologieën en nieuwe wetten die onze vrijheden nog verder gaan beperken. Er komt een grote uitrol van 5G, verplichte vaccinaties en invoering van kunstmatige intelligentie. Het is allemaal onderdeel van het COVID19 noodprogramma van het World Economic Forum, wat betekent dat het in grote snelheid uitgerold gaat worden. Tienduizenden satellieten worden gelanceerd in een nauwe baan rond de aarde. De satellieten moeten een netwerk vormen voor internettoegang (5G) en kunstmatige intelligentie. Toen Elon Musk, de initiator van dit project, in een interview werd gevraagd welke kant de maatschappij opgaat met kunstmatige intelligentie, antwoordde hij ‘with artificial intelligence we are summoning the demon, (met kunstmatige intelligentie roepen wij de duivel op).

Belangrijke denktanks (think tanks) en instituten maken ook geen geheim van het doel, en dat is een nieuwe wereld orde onder centraal geleid bestuur. In rapporten van denktanks zoals de PNAC staat dat “alleen een gemeenschappelijke vijand de wereld zal kunnen overtuigen dat een wereldregering noodzakelijk is”. Het internationaal terrorisme was een dergelijke gemeenschappelijke en verborgen vijand, en heeft ertoe geleid dat we veel van onze vrijheden hebben moeten opgeven. Het belangrijke instituut MIT concludeerde dat gezien de vanzelfsprekendheid waarmee de mensen de nieuwe beperkingen na 9/11 hebben aanvaard, men ook zonder problemen die nieuwe maatregelen aangaande COVID19 zal accepteren.

De nieuwe gemeenschappelijke vijand is het coronavirus. Het is de ultieme onzichtbare vijand die voor afleiding zorgt en het voorwendsel levert om het plan te voltooien. Zowel bij het internationaal terrorisme als het coronavirus gaat het uiteraard om misleiding. De oplossing is dan ook dat de waarheid naar boven zal moeten komen. De grootste zorg van de meeste mensen is de fysieke opsluiting. Als we ons hiervan willen bevrijden dan moeten we eerst uit onze mentale gevangenis komen. Dit is een grote stap. Wanneer je beseft dat regeringen en instituten, waarvan we dachten dat ze ons vertegenwoordigen en beschermen, juist het tegenovergestelde doen, dan is dit uiteraard traumatisch. Wanneer het de mensen lukt de waarheid onder ogen te zien en besluiten actie te nemen dan zullen de tegenmachten hier weinig tegen kunnen doen. Wat deze machten doen is uiteindelijk niet meer dan een karikatuur van iets dat zich alleen in volle vrijheid bij de mensen zelf kan ontwikkelen. De vrije mens is uiteindelijk onoverwinnelijk.

Hugo van der Zee

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching