Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek - De Eerste Kamer neemt deze maand mogelijk geen besluit over de Omgevingswet. De stemming over de invoering van de wet per 1 januari 2023 is van de agenda gehaald, wat de haalbaarheid van die datum op losse schroeven zet. Ook is een meldpunt geopend voor onder druk gezette of geïn­ti­mi­deerde ambte­naren rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), een cruciaal onderdeel van de uitvoering van de Omgevingswet, leiden tot nieuwe onrust en vertraging. De senaat is hier uiterst kritisch over, en vreest dat het digitale stelsel op 1 januari niet naar behoren werkt. Voor een groot deel van de senaat is de garantie van een goed werkend DSO een voorwaarde om met invoering van de wet in te stemmen.

Per 2023
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil de Omgevingswet per 2023 invoeren. Hij streeft daarbij naar publicatie in het Staatsblad op uiterlijk 1 juli, zodat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De kans dat de minister dit haalt is aanzienlijk geslonken nu de senaat heeft besloten eerst nog een mondeling overleg met de minister te voeren, voordat het besluit kan vallen.

Geen datum
Een datum voor dat nieuwe overleg met De Jonge is er nog niet, daarover wordt dinsdag in de Eerste Kamer gesproken. De minister stelde steeds dat uiterlijk 21 juni gestemd zou moeten worden, maar volgens de senaat kan dit ook nog op 28 juni. Afhankelijk van het mondeling overleg met de minister wordt al dan niet vóór het zomerreces gestemd. De vraag is nu vooral of De Jonge een meerderheid van de senaat kan overtuigen dat het DSO op 1 januari naar behoren zal functioneren.

Meldpunt
Ambtenaren mogen geen kritiek leveren op het DSO, zo kwam eerder in de Eerste Kamer aan bod. Een aantal fracties vreest dat de senaat onjuiste of te rooskleurige informatie heeft gekregen, nu ambtenaren mogelijk problemen rondom de wet niet hebben mogen melden. Senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren opende een meldpunt, voor iedereen die onder druk is gezet om kritiek onder het tapijt te vegen dan wel misleidende informatie te verstrekken aan de senaat.

Non-actief
Een aantal ambtenaren is op non-actief gezet. Dat hebben zij enige tijd geleden gemeld bij GroenLinks-senator Saskia Kluit, die de meldingen bij minister De Jonge heeft aangekaart. Die vindt dat ambtenaren openlijk kritiek moeten kunnen geven op de Omgevingswet. Voor zover hem bekend, wordt kritiek op deze wet niet de kop in gedrukt. Als ambtenaren inderdaad onheus zijn bejegend ‘vind ik dat niet goed’. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Zorgen wegnemen
De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Maarten Schurink onderzoekt momenteel de signalen en gaat met een aantal getroffen ambtenaren in gesprek. Mensen die zich onheus bejegend voelen, moeten zich vooral bij Schurink melden, zei De Jonge. De minister wil niet ingaan op de vraag of invoering per 2023 nog wel haalbaar is, nu de senaat twijfelt of hij wel betrouwbare informatie heeft. Op 21 juni is er een overleg met de Eerste Kamer. ‘Als er zorgen zijn, gaan we kijken hoe we die kunnen wegnemen,’ zegt de bewindsman.

Bron: GemeenteNu

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching