Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij - “De initiatiefwet van PvdA, GroenLinks en SP om een minimaal aantal sociale huurwoningen per gemeente wettelijk vast te leggen, helpt niet. Zo realiseer je niet méér sociale woningen en een betere spreiding over gemeenten”, stelt woonminister Hugo de Jonge.

In zijn eigen voorstellen die onlangs zijn gepresenteerd, worden die doelen wel bereikt, zei De Jonge in het Kamerdebat over het initiatiefwetsvoorstel Voldoende betaalbare woningen. Dit tot ergernis van de oppositie.

Volgens onder meer PvdA, SP en DENK zou de minister deze initiatiefwet juist moeten omarmen, omdat de plannen in lijn liggen met het kabinetsbeleid. Het is ook een goede stok achter de deur om gemeenten te dwingen niet te snijden in het aantal sociale huurwoningen. ‘Maar in plaats daarvan staat deze minister het wetsvoorstel weg te sneren,’ zei SP-Kamerlid Leijten.

Wachtlijsten
De initiatiefwet stamt uit 2018. Het aantal sociale huurwoningen nam toen af, onder meer omdat veel woningbouwcorporaties panden verkochten. De wachtlijsten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning rezen onderwijl de pan uit, bracht PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, een van de initiatiefnemers, in herinnering.
Hoewel de daling van het aantal sociale huurwoningen is gestopt, zijn de problemen nog lang niet voorbij. ‘Deze wet om een minimum aantal sociale huurwoningen te garanderen, is nog steeds nodig,’ betoogde Nijboer.

Sociale bouw
De Jonge wil dat de komende jaren 250.000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarover gaat hij met provincies, gemeenten en woningcorporaties ‘prestatieafspraken’ maken.

Daarnaast wil de minister dat iedere gemeente minimaal 30 procent sociale huurwoningen binnen haar gemeentegrenzen realiseert. Deze initiatiefwet zit hem niet in de weg, betoogde De Jonge, maar ‘is niet de beste aanpak om te bereiken wat we willen.’

Bron: GemeenteNu

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching