Politiek & Maatschappij
Typography

Europa en internationaal - NLMagazine Politiek & Maatschappij - Lokale overheden spelen een belangrijke rol in de implementatie van de Sustainable Development Goals (Global Goals). Maar hoe maakt u dit lokaal meetbaar? De VNG heeft een standaardset aan SDG-indicatoren voor Nederlandse gemeenten ontwikkeld. Het dashboard is nu beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl.

Meetbaarheid van de Global Goals
Steeds meer gemeenten zien de Global Goals als een bruikbaar kompas bij het streven naar brede welvaart, oftewel het in balans brengen van sociale, economische en fysieke doelstellingen. Een uitdaging daarbij is het meetbaar maken van de eigen prestaties en het gebruik van data voor beleidskeuzes, of breder: de begrotings- en beleidscyclus. 

Voor dit type monitoring en evaluatie van de Global Goals zijn indicatoren nodig die de lokale behoeften en context goed weergeven. Verschillende instanties hebben hiermee een slag geslagen. Zo hebben de Verenigde Naties en UCLG (de wereldkoepel van verenigingen van gemeenten) en de gemeenten Utrecht en Leeuwarden dashboards ontwikkeld. Deze initiatieven zijn erg mooi, maar tot op heden was er nog geen set voor de Nederlandse gemeentelijke context in zijn geheel. De VNG heeft de taak op zich genomen om met data-experts en input van gemeenten een behapbare standaardset voor SDG-indicatoren op te stellen, die bruikbaar is voor alle Nederlandse gemeenten. 

Global Goals dashboard
Het monitoren van de indicatoren kan gemeenten helpen de voortgang op de Global Goals te meten en beleid te toetsen. Ook kunnen lokale resultaten zo makkelijker zichtbaar worden gemaakt in nationale rapportages. Verschillende gemeenten – Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Utrecht, Schiedam, Rotterdam en Leeuwarden – zijn nauw betrokken geweest bij dit traject om te reflecteren op relevantie en bruikbaarheid van de data. 

De opgenomen indicatoren zijn elementen in de samenleving waarin gemeenten een actieve rol spelen en waarop ze invloed kunnen uitoefenen. De set is gebaseerd op vrij verkrijgbare data, zodat iedereen gratis toegang heeft tot deze tool. Op dit moment bevat de set enkel data van Waarstaatjegemeente.nl, maar deze zal op termijn worden uitgebreid met alternatieve databronnen. 

Hoe werkt het?
Als u op het dashboard met de 17 Global Goals klikt op het gekleurde blokje van een van de doelen, opent de database en zijn de indicatoren van dit doel direct te zien. In het dashboard staan ook handige links naar uitleg over de database en de achterliggende keuzes rondom de SDG-indicatoren.

Meer informatie
Ga naar het Global Goals dashboard

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching