Politiek & Maatschappij
Typography

Politiek & Maatschappij – In de Nederlandse media wordt met (bijna) geen woord gerept over de truckersprotesten in Canada die al enkele weken voortduren. Daarbij gaat het om duizenden truckers uit het hele land die duidelijk willen maken aan de Canadese autoriteiten dat zij niets zien in een verplichte vaccinatie voor truckers die uit de VS terugkeren naar Canada. Ter illustratie: 90% van alle Canadese truckers is inmiddels gevaccineerd, dus de veronderstelling dat deze protesten zijn georganiseerd door anti-vaccers is een fabeltje.

De truckers zijn in grote getalen afgereisd naar Ottawa, de hoofdstad van Canada, waar het parlement en de regering zijn gevestigd. Daar maken zij op vreedzame wijze kenbaar dat zij het niet eens zijn met het vaccinatie-mandaat van de Canadese regering, daarbij gesteund door burgers uit alle lagen van de Canadese samenleving. Ondanks temperaturen van –20 tot –30 graden onder nul verblijven zij nu al meer dan 3 weken in de stad waar ze dagelijks protesteren tegen het ingezette beleid van de regering van Justin Trudeau.

De regering van Justin Trudeau
Namens de liberale partij is Justin Trudeau sinds oktober 2015 de 23e premier van Canada. Hij gaat als premier voorop in de strijd tegen klimaatverandering, beschouwd zichzelf als een feminist en is voorstander van hoge belastingen voor de rijken. Naar Nederlandse maatstaven zou je de liberale partij van Justin Trudeau als een sociaaldemocratische partij kunnen beschouwen, kortom een partij met een linkse agenda.

Hij steunde in de zomer van 2020 de protesten van Black Lives Matter, ondanks het geweld, plunderingen en brandstichtingen die door BLM in de VS werden veroorzaakt en aangemoedigd. In diezelfde periode reageerde Trudeau verontwaardigd op de reactie van de toenmalige president van de VS, Donald Trump, die de BLM-protesten en het daarmee gepaard gaande geweld in Amerikaanse steden afkeurde. Kennelijk vond Trudeau het geen enkel probleem dat er geweld werd gebruikt door de BLM-demonstranten.

Des te opmerkelijker is de afkondiging van de noodwet door Trudeau om de vreedzame demonstraties in Ottawa op te breken, een maatregel die eigenlijk alleen bedoeld is voor noodsituaties zoals bijvoorbeeld een invasie door een buitenlandse mogendheid (oorlog situatie) of een ernstige natuurramp. Terwijl de protesten in Ottawa vreedzaam verlopen en er geen enkele aanleiding is om deze noodwet in te zetten wordt dit paardenmiddel voor het eerst in de geschiedenis van het land ingezet.

Een regering met totalitaire trekjes
Het paradoxale is dat een liberale regering teruggrijpt op de afkondiging van een noodwet die een einde moet maken aan vreedzame protesten. De paradox (lees: hypocrisie) zit ‘m vooral in het feit dat gewelddadige protesten door BLM eerder als rechtvaardig werden bestempeld en daarmee werden gedoogd. Dus waarom deze extreme reactie op vreedzaam protest?

Veel videobeelden van de laatste dagen uit Ottawa laten politiegeweld zien tegen de vreedzame demonstranten. Het is opmerkelijk te constateren dat toen de politie in veel Amerikaanse steden optrad tegen gewelddadige acties van BLM-aanhangers, schande werd gesproken over dit optreden. De media, politici en publieke figuren uit de film- en muziekwereld riepen daarna op om de politie (grotendeels) op te heffen en de budgetten van de politie te halveren of erger, te bevriezen.

Wanneer vergelijkbaar politiegeweld voorkomt in landen als Rusland of Hongarije staan de media direct klaar met een verslag en veroordeling van dat geweld. Over Canada blijven de media oorverdovend stil......................

Afgekondigde maatregelen in Canada - Democratische rechtstaat of dictatuur?
De inmiddels afgekondigde noodwet, die niet door het Canadese parlement is goedgekeurd, geeft de autoriteiten de mogelijkheid bankrekeningen van truckers te blokkeren en verzekeringen van hun vrachtwagens ongeldig te verklaren.
NB: Het parlement werd naar huis gestuurd toen de noodwet werd afgekondigd. Geld dat werd opgehaald ter ondersteuning van de protesterende truckers, via crowdfunding platforms, wordt geblokkeerd. De namen en adressen van vele duizenden donateurs worden bekend gemaakt en er ontstaat een heksenjacht op degenen die hebben bijgedragen. Sterker, zij worden als staatsgevaarlijk weggezet en krijgen bezoek van de politie.

Terwijl heel Canada, bij monde van premier Justin Trudeau, tijdens de COVID-pandemie de truckers helden noemde en hen bedankte voor de bevoorrading van apotheken en supermarkten, heeft premier Justin Trudeau tijdens persconferenties de afgelopen weken de truckers en demonstranten herhaaldelijk weggezet als Nazi’s, racisten en terroristen.

Een voorbeeld van zo’n ‘terrorist’, eigenaresse van een ijssalon in Ottawa, doneerde 250 Canadese Dollar aan de truckers via een crowdfunding platform. Niet veel later, nadat haar naam bekend werd gemaakt via sociale media, werden zij en haar gezin bedreigd en haar ijssalon geboycot.

En in Nederland?
Zoals gezegd, in Nederland zie je niets en hoor je weinig over wat er in Canada gaande is maar we zijn ook blind voor ontwikkelingen in ons eigen landje. Zo gaat onze nieuwe minister Kuipers komende tijd gewoon €30 miljoen stoppen in de verdere ontwikkeling van de Corona app maar niemand die daar verder kritische vragen over stelt. Hoezo verdere ontwikkeling, het Corona Toegangsbewijs is toch van tafel?

En de noodwet is gewoon weer verlengd terwijl daar eigenlijk geen enkele aanleiding voor is, inmiddels leven we al meer dan 2 jaar met deze ‘tijdelijke’ wet. Het blijft opmerkelijk dat de media weinig kritisch zijn terwijl deze ‘tijdelijke’ noodwet heel weinig wettelijke grondslag heeft zoals duidelijk werd uit opgevraagde WOB-documenten. Daarin was weer heel veel zwartgelakt maar duidelijk was dat ambtenaren van dienst ons een ‘worst’ voorhielden waardoor bijvoorbeeld de avondklok door burgers wel zou worden geslikt.

Het is zorgelijk dat overheden zich telkens meer machtsmiddelen toe-eigenen waarvan ze maar moeilijk afstand kunnen nemen. Ondanks de toezegging van het tijdelijke karakter worden ze telkens verlengd of eenvoudigweg permanent gemaakt.

Ook in Nederland kan de overheid nu al je bankrekening blokkeren wanneer de AIVD je als staatsgevaarlijk kenmerkt. Dat kan al wanneer men van mening is dat je misinformatie verspreidt over COVID-19 of een politieke mening hebt die niet strookt met het gangbare narratief.

Canada is niet de enige democratische staat met totalitaire trekjes; steeds meer westerse democratieën vertonen totalitaire trekjes, daarbij gesteund door het W.E.F. en de EU. Een zorgelijke ontwikkeling, tijd voor een echte reset!!!

French Paulitz

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching