Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek & Maatschappij – Van 31 oktober tot 13 november jl. troffen de wereldleiders elkaar in Glasgow voor COP26, de ‘Conference of the Parties’. Zij hielden de ruim 40.000 aanwezigen twee weken lang voor hoe het ervoor staat met het klimaat en wat er moet worden gedaan om allerlei (nieuwe) doelstellingen te realiseren met als belangrijkste doelstelling: reductie is van CO2- uitstoot.

Het doel van deze bijeenkomsten is, net als die van Parijs in 2015, dat de deelnemende landen een slotakkoord tekenen waarin onder andere staat opgetekend welke CO2-reducties moeten worden gerealiseerd. De praktijk heeft ons inmiddels geleerd, dat deze doelen vaak niet worden gehaald. Bovendien doen ‘grootvervuilers’ als China en India nog niet mee en met een populatie van bijna 2,8 miljard mensen hebben deze landen forse impact.

Saillant detail: In het kader van CO2-reductie is het hier interessant te vermelden dat de lokale luchthaven tijdens deze conferentie meer dan 400 privéjets moest verwerken van regeringsleiders, de VN, CEO’s van multinationals, tientallen miljardairs en tientallen leiders van grote Non Governmental Organizations (NGO’s).

En wat gebeurt er in Europa?
Ook Europa doet graag een stevige duit in het klimaatzakje. Zo introduceerde de Europese Commissie eerder deze zomer bij monde van Frans Timmermans, haar pakket klimaatmaatregelen waarmee de Europese Gemeenschap tegen 2050 volledig CO2-neutraal dient te zijn. Daarbij hanteerde men teksten als: “Dit is het laatste gevecht dat we kunnen voeren ten behoeve van onze kinderen - de wereld kijkt naar ons - en alleen wanneer we deze doelen behalen maken we een kans”.

Kortom, er wacht ons hel en verdoemenis wanneer deze doelstellingen niet worden gehaald. Het pakket onder de naam ‘Fit for 55” moet ervoor zorgen dat we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% hebben teruggebracht ten opzichte van referentiejaar 1990, terwijl we in 2050 geheel CO2- neutraal dienen te zijn. Volgens Timmermans c.s. gaat het om het meest ambitieuze Europese klimaatplan ooit en gaat er veel gevraagd worden van alle burgers in de EU. Timmermans stelde in zijn toespraak dat het er niet alleen om gaat het welzijn van deze generatie veilig te stellen, maar ook de toekomst van onze kinderen en onze kleinkinderen.

Overigens werd, zoals te doen gebruikelijk, in Brussel tijdens de presentatie van dit ambitieuze plan kwistig met honderden miljarden euro’s gestrooid die opgehoest dienen te worden door het bedrijfsleven en natuurlijk alle burgers in Europa. Vrij kort na de presentatie van deze klimaatplannen verschenen artikelen in divers dagbladen dat ‘de energierekening komende winter met honderden euro’s zal gaan stijgen’.

En de gevolgen voor Nederland?
Dat heeft in Nederland onder andere geleid tot de Regionale Energie Strategie (30 regio’s) die ervoor moet zorgen dat 35 TWh (Tera Watt uur) aan duurzame energie gaat worden geproduceerd. Daarvoor dient te allen tijde zonne- en windenergie te worden ingezet; andere opties worden bij voorbaat uitgesloten. In de praktijk zijn dat ruim 2.000 windturbines (200 mtr. hoog) en 25.000 hectare aan zonneparken (ter illustratie: 50.000 voetbalvelden). Dat levert een CO2-reductie op van ongeveer 10% ten opzichte van de opwekking van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen.

Overigens bestaat zo’n Regionale Energie Strategie uit een volledig nieuwe bestuurslaag, gevormd door niet gekozen bestuurders. Zodra u zich met klachten meldt bij uw gemeente, zal de gemeente u fijntjes wijzen op de aparte status die de R.E.S. heeft ‘waardoor uw stem er in het geheel niet meer toe doet’. U mag wel meepraten, maar de beslissingen zijn al lang daarvoor genomen.

Consequenties van windmolens en zonneparken
De nieuwste generatie windmolens zijn minimaal 140 meter hoog (sommige modellen gaan richting de 180-200 meter), wegen vaak meer dan 200 ton en bestaan uit een stalen romp met lift en 80 meter lange bladen gemaakt van carbon, vaak met een houten kern van balsahout. Bovenop wordt een generator geplaatst (weegt ongeveer 20 ton en bevat allerlei schaarse mineralen zoals neodymium en kobalt) en de gehele constructie wordt uiteraard beschermd door honderden liters verf en epoxy (kunstharsen) die in de 20 jaar dat deze windmolens operationeel zijn, als minuscuul kleine schilfertjes in het milieu terecht komen.

Verder zijn er dan nog tientallen kubieke meters beton nodig waarop de romp wordt geplaatst en honderden kilometers aan bekabeling zodat de opgewekte stroom naar de afnemer(s) kan worden geleid. De meeste componenten voor deze turbines worden gefabriceerd in China waar vooral kolencentrales de energie opwekken die nodig is voor de productie van alle onderdelen. Vervolgens worden al deze componenten op enorme zeeschepen (zwaar vervuilend) vervoerd richting Europa.

Wie betaalt de rekening voor deze duurzame plannen?
Daartoe zijn wederom enorme hoeveelheden geld beschikbaar gesteld door Brussel. Wat daarbij niet wordt vermeld, is dat de belastingen die nodig zijn om dit te financieren, opgelegd worden aan energiebedrijven die dat vervolgens doorbelasten op onze maandelijkse energierekeningen. Inmiddels bedraagt de belasting op onze energierekening al ruim 40% en dat zal de komende jaren verder oplopen.

Nu heeft onze goedwillende Frans Timmermans al bedacht, dat de mensen in Europa die onderaan de sociale ladder verkeren, de steun van ‘Brussel’ verdienen zodat de kachels kunnen blijven branden. Het fonds dat daartoe is opgericht heeft de pakkende naam ‘Recovery Resilience Facility’ (onderdeel van Corona fondsen) en daaruit gaan burgers rechtstreeks een toeslag ontvangen wanneer ze daarvoor in aanmerking komen.

Iedereen een digitale identiteit
Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een ‘Europese Digital Identity’, gekoppeld aan je Europese bankrekening zodat er rechtstreeks geld op jouw rekening kan worden overgemaakt door Frans Timmermans c.s. Daarmee krijgt Brussel dus ook financiële macht (ministerie van Financiën) en kan het straks ook direct belastingen gaan ophalen.

Dat deze ‘Europese Digital Identity’ nog meer consequenties heeft, belichten we in ons volgende artikel: Mag ik uw QR-code even zien?

French Paulitz

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching