Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek & Maatschappij – Russell Brand, een Britse komiek, acteur en columnist, heeft een immens populaire podcast serie en meer dan 4,4 miljoen volgers op zijn Youtube kanaal. Hij produceert dagelijks korte informatieve bijdragen over allerlei politieke en maatschappelijke thema’s en neemt geen politiek standpunt in. U begrijpt, ik ben een groot fan!!

In een van zijn bijdragen op Youtube deze week gaat hij dieper in op nieuwe wetgeving die in een Australische deelstaat is aangekondigd (Victoria) wat de aanleiding vormde voor grootschalige protesten in de straten van Melbourne

Hoe ziet die nieuwe wet eruit?
Op 15 december a.s. loopt de huidige noodwet in de staat Victoria af en daarom heeft de huidige regering nieuwe wetgeving aangekondigd. Deze nieuwe wet heeft, vrij vertaald, de titel meegekregen ‘pandemie en vaccinatie wet’ en geeft deze regering vergaande nieuwe bevoegdheden.

Zo worden individuele en collectieve vrijheden verder beperkt omdat zowel de premier als de Minister van Volksgezondheid volgens deze wet mandaat hebben om willekeurig nieuwe maatregelen in te voeren die in het belang (zouden) zijn van de volksgezondheid. Saillant detail is dat in de staat Victoria inmiddels 86% van alle inwoners boven de 18 jaar 2 keer is gevaccineerd en ruim 92% een 1e prik heeft gehad.

Officials van het ministerie van volksgezondheid in de staat Victoria krijgen volgens deze nieuwe wet straks de bevoegdheid om mensen in quarantaine vast te zetten op bepaalde locaties. Daarbij hoeven deze officials niet aan te geven wat de aanleiding is voor het vastzetten en krijgen mensen die worden vastgezet geen mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Kortom, er zijn geen duidelijk omschreven voorwaarden verbonden aan hoe deze officials hun werk straks gaan verrichten.

Het komt er in het kort op neer dat de minister van volksgezondheid in Victoria, volgens deze nieuwe wet, de optie krijgt om iedere willekeurige maatregel uit te vaardigen waarvan hij denkt dat deze redelijkerwijs noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen. Hij kan bijvoorbeeld besluiten dat iedereen die een voetbalwedstrijd heeft bijgewoond of een demonstratie, moet worden vastgezet. Of iedereen die niet gevaccineerd is..................

De sancties die in deze nieuwe wet zijn vastgelegd bestaan uit boetes voor personen van 91.000 Australische Dollar (bijna 60.000 Euro) of 2 jaar gevangenisstraf. Voor een bedrijf kan de boete oplopen tot 454.000 Australische Dollar (bijna 300.000 Euro of alle winst die is behaald tijdens de periode van de afkondiging tot het einde van de noodwet. NB: deze einddatum ligt niet vast en kan eindeloos worden verlengd zolang de regering dat nodig acht).

Oh ja, en de regering mag alle privé data waarover zij beschikt onbeperkt gebruiken zonder daarbij de privacywetgeving te respecteren. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een totalitaire samenleving met een sociaal controlesysteem naar Chinees voorbeeld.

Gaan wij ook die kant op?
De titel van deze bijdrage luidt: Gaan wij ook die kant op? Welnu, kortgeleden kondigde onze minister-president Mark Rutte aan dat er 5.000 Boa's bijkomen voor de handhaving van de diverse afgekondigde Corona maatregelen. Deze Boa’s zouden straks ingezet kunnen worden om de maatregelen, zoals in Victoria zijn afgekondigd, ook in ons land te handhaven. Let wel, ook in Nederland is sinds het uitbreken van de COVID-19 crisis, nieuwe wetgeving geïntroduceerd die klakkeloos door het parlement werd goedgekeurd.

Uiteraard is het mantra van onze overheid daarbij dat het hierbij te allen tijde draait om de volksgezondheid en de veiligheid van de inwoners van ons fraaie land. Daarbij gaat onze overheid voorbij aan het feit dat de noodmaatregelen die telkens worden afgekondigd totalitaire trekjes hebben en iedere keer individuele- en collectieve vrijheden beperken. Terwijl ook in Nederland de vaccinatiegraad onder volwassenen boven de 18 jaar inmiddels boven de 85% ligt.

Zo werd in eerste instantie telkens herhaald dat er geen vaccinatie drang of dwang zou worden toegepast maar met de discussie rond 2G lijkt ook dat station inmiddels gepasseerd. En met de snel oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames zal onze regering de komende weken weer nieuwe maatregelen introduceren die onze bewegingsvrijheid verder zal beperken.

Daarmee wordt deze gezondheidscrisis misbruikt om allerlei maatregelen te rechtvaardigen die onze levens voor goed veranderen. Daarmee krijgt Klaus Schwab toch gelijk:COVID-19 is a great opportunity to reflect, reimagine and reset our world”.

Wanneer dat betekent dat we een controle maatschappij creëren naar Chinees model dan moet ik toch ‘s gaan kijken of er een land is dat zich hier niet aan waagt. Heeft u een suggestie?

French Paulitz

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching