Politiek & Maatschappij
Typography

Politiek & Maatschappij VIDEO – De geschiedenis leert ons dat wanneer een samenleving in een staat van angst verkeert, de heersende klasse daar wel bij vaart. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de Azteken die geobsedeerd waren door de dood. Ze hadden dan ook een cultuur die gebaseerd was op onzekerheden en angst. Zo geloofden zij bijvoorbeeld dat het heelal na iedere cyclus van 52 jaar aan zijn eind kon komen en dat de zon misschien niet meer zou opkomen.

Zij dachten ook dat de goden bloed nodig hadden en offerden menselijke harten. Deze angst zorgde ervoor dat de leiders van de Azteken de controle konden behouden op de maatschappij. De rituelen intimideerden de mensen en beangstigden hen. Ook werd er een beloningssysteem gekoppeld aan het offeren van krijgsgevangenen of slaven die werden aangeboden. De parallel met het sociale controlesysteem in China is opvallend; goed gedrag loont.

Een ander klassiek voorbeeld is de rooms katholieke kerk. Eeuwenlang heerste Het Vaticaan over een groot deel van de wereld door het aanjagen van angst voor de hel en de toorn van god. De bijbel werd daarbij als handboek voor goed gedrag ingezet. In de kerk kon je je zonden afkopen door middel van een financiële bijdrage en zelfs vandaag de dag nog dragen leden van de katholieke kerk in Duitsland een klein deel van hun salaris af. De katholieke kerk werd door het zaaien van angst en aanpraten van schuld een van de rijkste en machtigste instituten die de wereld ooit heeft gekend.

De overeenkomsten tussen De Azteken en Het Vaticaan met de klimaatcrisis en COVID-19
Recent kwam onze ‘klimaatpaus’ Frans Timmermans met een nieuwe oekaze uit Brussel die hel en verdoemenis predikt wanneer we ‘onze’ klimaatdoelen niet realiseren. Een citaat bij de presentatie van de plannen: ‘Als we nu niet ingrijpen dan vechten onze kinderen straks om water en voedsel’.

De twee componenten angst en schuld zijn hierin duidelijk zichtbaar; Schuld aan ons wanneer we deze plannen niet verwezenlijken en angst voor onze kinderen die straks geen water en voedsel hebben. Oh ja, de prijs die we betalen om onze angst en schuld af te kopen? Een luttele 1.300 miljard Euro aan belastinggelden.

NB: Diverse experts schatten de totale kosten van alle klimaatplannen over een periode van 20 jaar op 4.000-5.000 miljard Euro.

Eenzelfde reflex zie je telkens terugkeren bij alle COVID-19 maatregelen die door onze overheden worden aangekondigd. Er wordt ons hel en verdoemenis aangepraat over de kwaadaardigheid van het virus (filmpjes van doden op straten in Wuhan en sterfgevallen in Bergamo en New York) zodat de angst onder de bevolking snel toeneemt.

Vervolgens worden ons talloze maatregelen opgedrongen met als argument dat we dit vooral doen om de zwakkeren in de samenleving te beschermen en dat we het allemaal samen moeten doen. Wanneer je dus niet meedoet ben je schuldig aan de dood van anderen.

Dat maakte de weg vrij voor onze (demissionaire) regering om bijvoorbeeld COVID-19 als A-categorie ziekte te kwalificeren. Dat stelt de overheid in staat om, op basis van de Wet Publieke Gezondheid, mensen verplicht in quarantaine te plaatsen (m.a.w. gevangen te zetten). Ook kon redelijk makkelijk een avondklok worden ingesteld en werden winkeliers gedwongen hun winkels te sluiten.

Oh ja, de (afkoop) kosten: Voorzichtige schattingen voor Nederland variëren tussen de 60 en 100 miljard Euro. Maar het virus lijkt een blijvertje dus we zijn er nog niet.

Juridische consequenties
Dankzij de geschetste angst en schuld hebben bestuurders zich meer macht dan ooit toegeëigend en vrijwel niemand maakt zich daar druk over. Verrassend omdat onze vrijheid op allerlei vlakken onder druk staat. Zo is in wetten vastgelegd dat niemand verplicht kan worden gesteld zich te laten vaccineren. Ook de Raad van Europa (deelname van alle Europese landen) heeft zich op dit standpunt gesteld, maar desondanks heeft Frankrijk vaccinatie verplicht gesteld wanneer je een café, theater of restaurant wil bezoeken. Ook in andere landen dreigen dergelijke maatregelen te worden ingesteld.

De wetswijzigingen die recent in Nederland snel werden doorgevoerd zouden van tijdelijke aard zijn zodat de pandemie effectief kon worden bestreden. Althans, dat was het veelgehoorde argument.

Maar inmiddels is duidelijk dat het virus een blijvertje is en ligt het in de lijn der verwachtingen dat we komend najaar weer te maken krijgen met herinvoering van beperkingen. Daarmee worden de tijdelijke wetten permanente wetten zodat onze overheid steeds meer controle en macht naar zich toetrekt.

Financiële consequenties
Wanneer klimaatpaus Frans Timmermans zijn zin niet snel genoeg krijgt gaan we wellicht ook nieuwe wetgeving zien om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Denk aan de invoering van je persoonlijke CO2-pas die op basis van je koopgedrag (vlees, diesel, vis etc.) bepaalt of je nog een vliegreis mag boeken of een tripje met de auto naar een leuk vakantieadres mag maken.

Want ja, vlees consumeren is erg schadelijk en te veel kilometers maken in je dieselauto is bijzonder asociaal. Die schuld kan je bij Frans afkopen door extra belasting te betalen zodat hij zijn dromen kan verwezenlijken en in zijn auto met chauffeur kan blijven rijden en iedere maand ruim 30.000 Euro kan bijschrijven op zijn bankrekening.

U moet van uw ‘gewone’ salaris uw huis isoleren, een warmtepomp aanschaffen en een elektrische auto gaan rijden. En steeds meer belasting betalen voor uw gasgebruik, elektriciteit en CO2-uitstoot. Best wel raar dat we in Nederland niet op deze ideologie hebben gestemd maar er wel mee worden geconfronteerd...

Tenslotte: Wanneer al deze plannen worden uitgevoerd, dan zult u in 2030 niets bezitten (want het is onbetaalbaar geworden) en desondanks heel blij zijn. Onder verwijzing naar het ‘Build Back Better’- programma van het World Economic Forum hebben we voor de volledigheid nog maar een keer hun promo filmpje bijgevoegd.

Bent u straks ook zo blij met niets?

French Paulitz

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching