Politiek & Maatschappij
Typography

Restruimtes benut voor divers aanbod sociale woningbouw

NL Magazine Maatschappij, Wonen - KAW-architecten heeft in opdracht van en samen met woningcorporatie Area in Veghel meerdere woningtypes gerealiseerd op verschillende locaties die de doorstroom op gang brengen en de woningvoorraad flink verruimen. Daartoe werden onder andere de restruimtes van een aantal voormalige schoollocaties gebruikt.

Snelheid was geboden, want de opdrachtgever wilde meerdere woontypes presenteren in korte tijd. Om de betaalbaarheid te garanderen, gebruikte KAW een beperkt aantal herbruikbare bouwstenen. Architect Jackel Henstra: ‘Het is een typisch KAW-project: zorgvuldig uitgewerkte, mooie woonoplossingen die passen op de plek en bij de bewoners.’

De beschikbare restruimtes werden eerst uitgebreid bestudeerd door KAW. Hoeveel woningen kun je er bouwen, wat voor woontypes passen er, hoe creëer je een sociale buurt? Uiteindelijk is het aanbod met 78 nieuwe woningen fraai uitgebreid met vooral veel plek voor een- tot tweepersoonshuishoudens. En die zijn nodig, want veel een- en tweepersoonshuishoudens huizen nu nog in grote gezinswoningen. De doorstroom stokte daardoor. Ook de grote immigratiegolf van seizoenarbeiders en andere buitenlandse werkkrachten speelde een rol in de geringe doorstroming in Veghel. Met kwalitatieve architectuur creëerde KAW natuurlijke ‘doorverhuisbewegingen’. De bewoners en omwonenden zijn blij met het nieuwe aanbod dat volgens hen goed past in hun buurt.


Sneltrein
Het project, genaamd De Versnellingskamer; een intensieve samenwerking van gemeente en corporatie, telt inmiddels zes locaties. KAW gaat als een soort van trein door Veghel, aldus Henstra. ‘Van elk project leren we en die verbeteringen voeren we door bij de volgende locatie.’ Bijzonder bij De Versnellingskamer is de enorme betrokkenheid en de input van de corporatie. KAW zat ook een dag per week op kantoor bij de gemeente om vaart te maken en bereikbaar te zijn voor alle afdelingen die met het project van doen had. Henstra: ‘Dat gaf de versnelling die we nodig hadden.’

De nieuwbouw is vanzelfsprekend duurzaam gerealiseerd. Zo hebben de nieuwe woningen een EPC van 0. Ze wekken dus evenveel energie op als het gebouwgebonden gebruik aan energie kost. Dat komt mede omdat ze kwalitatief hoogstaand en in de taal van de architect ‘erg kierdicht’ zijn gebouwd De buitenomgeving van de verschillende locaties is door de gemeente op een aantrekkelijke en ‘biodiverse’ manier uitgewerkt en biedt dus ruimte aan planten, maar ook bijen en andere nuttige dieren.


Ruimte Zat
Ook in Veghel verdicht KAW dus weer een stukje gebouwde omgeving. Snel, kwalitatief, slim omgaand met budget en met maatwerkoplossingen. Onlangs deed het architectenbureau met haar team voor research & development diepgravend onderzoek naar ruimte om woningen in de bestaande stad te realiseren. Daarmee was KAW de eerste die deze materie onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er zelfs bij een zeer voorzichtige raming plaats is voor 482.000 tot 708.000 nieuwe woningen in de bestaande stad, te realiseren in de komende 10 jaar. Volgens het rapport met de naam ‘Ruimte Zat in de Stad’ - waarin big data werden gecombineerd met ontwerpend onderzoek - zou in het gunstigste geval het overgrote deel van de totaal geraamde behoefte van 1 miljoen woningen dus realiseerbaar zijn. Omdat de infrastructuur er al ligt en procedures overbodig zijn, zou het een en ander zowel sneller als betaalbaarder kunnen worden gerealiseerd dan bouwen in het groen. Voor veel meer info zie https://www.kaw.nl/projecten/onderzoek-ruimte-zat-corporatievastgoed/.


Inkijkje in drie verschillende woontypes
Evertsestraat
Henstra: ‘Een kleine locatie in een groenzone aan het water. Met het juiste woningtype pakte dit heel goed uit. De woningen hebben geen voor- of achtertuin, maar een veranda. De alzijdige woningen (zonder duidelijke achterkant, maar van alle kanten mooi, red.) passen in het park en door de afgeronde hoeken stroomt de groene ruimte om het gebouw. Eenvoudig te bouwen, maar geeft een groots effect. Een bewoner zei: “Ik heb eigenlijk een grote tuin, maar hoef er niks aan te doen.”

Groen van Prinstererlaan
Henstra: ‘Het enige woningtype met een schuine kap. Elke woning zit op de hoek. De ruimte onder de kap kan goed worden gebruikt als studeerruimte of berging. De compactheid die we zo creëerden, zorgde ervoor dat de groene ruimten konden blijven, zoals de bloementuin, de speelruimte en de jeu de boules baan.’

Jan van Galenstraat
Henstra. ‘Groen, wateropslag, bloemenperken; alles is er. Op deze kavel hebben we een rustig woonblok gebouwd. De kleur sluit aan bij de omliggende woningen; alsof het er altijd al heeft gestaan. De buurt is vrij dicht bebouwd en daardoor is er weinig uitzicht en ook wat minder licht. Daarom ontwierpen we in het midden tweelaagse woningen en aan de zijkanten éénlaagse, levensloopbestendige woningen. De alzijdige woonblokken hebben standaard, betaalbare bakstenen. Toch is de detaillering bijzonder.’

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching

Kranten ad

Aanbevolen artikelen