Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij, Jongeren, Sport - Extra aandacht voor jongeren in coronatijd: het staat hoog op de agenda in veel gemeenten. Er werden al veel activiteiten in samenspraak georganiseerd, en met succes. Ook wordt gepraat met jongeren over hoe ze de coronacrisis ervaren. Een nieuwe handreiking geeft handvatten om de jeugd te bereiken en te betrekken, ook op de lange termijn.

De coronacrisis heeft veel impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich daarom hard voor meer dialoog tussen een gemeente en haar jeugd. Zo gaan verschillende bestuurders op initiatief van de koepelorganisatie van 1 tot 5 februari in gesprek met jongeren en kinderen over de impact van corona.
Om gemeenten en andere organisaties te helpen jongeren succesvol te bereiken en te betrekken bij beleid en uitvoering, komen het Nederlands Jeugdinstituut, de VNG, de Nationale Jeugdraad, Number Five Foundation en het Ministerie van Binnenlandse Zaken nu samen met de handreiking ‘Duurzame Jongerenparticipatie’.

De handreiking is niet alleen bedoeld voor de ‘boostweek’ begin februari, maar juist ook voor een dialoog op de langere termijn. Het document zet up-to-date kennis over jongerenparticipatie om in actie. Waar begin je bijvoorbeeld en hoe zet je de eerste stap? Wat is een goede route voor duurzame jongerenparticipatie en welke stappen doorloop je dan? Het document geeft ambtenaren handvatten voor duurzame jongerenparticipatie.


Perspectief bieden
Veel gemeenten zijn al aan de slag met jongerenparticipatie. Rondom de kerstvakantie zijn bijvoorbeeld veel activiteiten samen met jongeren georganiseerd. Begin december riep de VNG samen met burgemeester Paul Depla (Breda) op jongeren serieus te nemen en perspectief te bieden in coronatijd door onder meer activiteiten te organiseren. Het kabinet stelde half december 58,8 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een Jeugdpakket. Ondanks de lockdown die in december inging, konden veel geplande activiteiten doorgaan


Activiteiten voor jongeren

Verschillende gemeenten namen het initiatief om het voor jongeren wat leuker te maken, binnen de geldende beperkingen. Zo zijn er de Winter Games, die als doel hebben om ‘jongeren sportief, energiek en met een positieve mindset deze donkere wintermaanden door te laten komen.’ Sinds de kerstvakantie zijn er inmiddels 15.000 jongeren bereikt met extra sport- en spelactiviteiten, verdeeld over duizend activiteiten op meer dan vijfhonderd verschillende locaties in 107 dorpen en steden. Denk aan lokale initiatieven als basketbaltraining en bootcamplessen tot breakdanceworkshops. ‘Het aantal activiteiten en deelnemers tot nu toe geeft aan dat de vraag naar sport en spel voor jongeren groot is,’ aldus de organisatie. Het initiatief loopt nog tot eind februari.


Young 055
Eind december startte op initiatief van de gemeente Apeldoorn het jongerenplatform Young 055, gericht op jongeren tussen de 12 en 26 jaar. Met elke dag nieuwe content zoals ‘Tik Tok dansles’, een live pubquiz en ‘cupcake challenge’. Het platform is ontstaan door een samenwerking van Apeldoornse partners. ‘Het trekt nu per dag gemiddeld z’n 500 unieke bezoekers’, aldus organisator Tim Koldenhof. ‘We maken samen een heleboel content en zijn volop bezig het platform verder door te bouwen. We hebben een commitment voor een jaar afgesproken en gaan dus zeker door.’

Ook lokale organisaties voor cultuur en sport weten het initiatief te vinden. ‘Het leuke is dat er steeds meer initiatieven onder Young 055 komen te vallen voor jongeren en dat de verschillende organisaties ook echt samenwerken om het tot een succes te maken. Zo is schouwburg Orpheus bezig om jongeren te connecten met het werkveld en zijn wij bezig met een vacatureplaats voor jongeren. Het platform moet de plek voor jongeren in Apeldoorn zijn waar ze terecht kunnen voor alles wat ze op dat moment bezighoudt. Zo hebben we het platform nu ook opgebouwd, het blijft een levendige plek!’


Winterchills in Breda
Breda rolde samen met verschillende organisaties Winterchills uit, met verschillende on- en offline, sport- en spel en culturele activiteiten. Door de strengere coronamaatregelen werd een aantal activiteiten op het gebied van cultuur geschrapt. In de wijken lag het accent daarom op buitenactiviteiten. Verspreid over de stad deden zo’n 250 jongeren hieraan mee, is te lezen in een raadsbrief over de resultaten. Rond de jaarwisseling kon nog op een ijsbaan worden geschaatst en trok het Oliebollentoernooi 78 deelnemers. En twee grote e-sports toernooien speciaal voor Bredase jongeren tussen 10 en 21 jaar trokken samen 480 deelnemers.

Er wordt goed gereageerd op het Bredase initiatief. ‘De reacties van kinderen en ouders zijn zeer positief, met waardering voor het feit dat Breda zich inspant om de jeugd een alternatieve tijdsbesteding aan te bieden,’ aldus de gemeente in een reactie. Momenteel wordt een vervolg voorbereid voor de voorjaarsvakantie in februari. ‘Gegeven de huidige vooruitzichten wat betreft de coronamaatregelen, zullen de meeste activiteiten weer buiten en online moeten plaatsvinden. Op dit moment wordt met de maatschappelijke partners bekeken wat mogelijk is en wat de behoeftes zijn van de Bredase jeugd.’


Meer inspiratie
In Den Haag werd Eindelijk Wat Leuks! georganiseerd. Kinderen tussen de zeven en zeventien jaar konden mee doen met activiteiten als drone vlieglessen, uitdagingen in virtuele omgevingen en racesimulatoren. Er kwamen ruim 750 kinderen op de activiteiten af. Het initiatief krijgt opvolging met online activiteiten vanaf 28 januari.

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels zo’n 30 ideeën en projecten verzameld waar gemeenten aanwerken in het kader van het Jeugdpakket. Het NJi stelde een praktisch stappenplan op hoe je dit kunt aanpakken.


Bron: Gemeentenu, Niobe Moen.

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching