Politiek & Maatschappij
Typography

NL Magazine Politiek Maatschappij - Het multidisciplinaire Regenboogteam maakt zich zorgen over het democratisch en rechtsstatelijk karakter van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

In een brief aan de Tweede Kamer doet de gelegenheidsformatie een appèl op de volksvertegenwoordiging om bij de behandeling van de spoedwet zorgvuldig af te wegen of de grond en de noodzaak voor de wet aanwezig zijn. De behandeling van de wet staat onder behoorlijke druk; er is forse kritiek van het maatschappelijk middenveld en staatsrechtgeleerden.

De legitimiteit en de proportionaliteit van de coronamaatregelen, die met de geldende noodverordeningen een punt van zorg zijn, zullen met de nieuwe wet verder onder druk komen te staan. Zeker omdat de overbelasting van de IC’s niet meer aan de orde is en de maatregelen op vele maatschappelijke terreinen grote schade aanrichten, aldus het Regenboogteam.


Zweeds model
Het team ziet meer heil in het Zweedse model en pleit voor een multidisciplinaire exit-strategie waarmee de samenleving terug kan naar normaal. In dat proces dienen de leden van de Tweede Kamer een actievere rol te nemen, ook richting het aanjagen van het publieke debat met de burger. De coalitiepartijen geven zelf in een artikel in het AD van 10 september 2020 aan dat de wet vergaande consequenties heeft voor de Nederlandse burger, waarbij fundamentele vrijheden kunnen worden ingeperkt. De legitimiteit om de noodtoestand te handhaven ontbreekt.


Teveel macht bij één minister
Het Regenboogteam wijst verder in zijn brief op de staatsrechtelijke bezwaren tegen de inperking van verschillende grondrechten en de grote macht die met de spoedwet bij één minister komt te liggen, waarbij het parlement het nakijken heeft. Het Regenboogteam ontraadt daarom de invoering van de noodwet.

 

Over het Regenboogteam
Het Regenboogteam is een multidisciplinaire gelegenheidsformatie bestaande uit geëngageerde burgers uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er hoogleraren aan verbonden, zoals Michaéla Schippers en Bob de Wit en artsen, ondernemers, advocaten, docenten en sociaal geograaf Maurice de Hond. Het team zal overheid en publiek op verschillende thema’s van het coronabeleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

 

Joost Boers

 

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching

Kranten ad

Aanbevolen artikelen