Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij & Gezondheid – Zolang we nog moeten wachten op een werkend vaccin tegen het Corona virus, is het belangrijkste wapen in onze strijd om verdere verspreiding te voorkomen elkaar zoveel als mogelijk te mijden, ook wel ‘social distancing’ genoemd. De simpele reden is, dat infectieziekten zich verspreiden wanneer iemand niest, hoest of wanneer een oppervlak wordt aangeraakt waarop het virus zich bevindt; vandaar dus het advies om zeer regelmatig je handen te wassen.

Wat zijn de consequenties wanneer we ons houden aan de regels van ‘social distancing’?
In onderstaande tabel staat een beschrijving van 4 verschillende maatregelen die onderzoekers gebruikten om enkele scenario’s door te rekenen.

Maatregel Beschrijving
Sluiting van scholen Docenten/leerlingen/studenten blijven thuis
Isolatie Bij verschijnen van eerste symptomen; quarantaine
Thuis werken Niet meer naar kantoor/werkplek
Geen contact met buren etc. Zo min mogelijk op bezoek etc./
Combinatie Alle bovenstaande maatregelen toepassen

*Bron: Signer Laboratory, San Diego, Ca.

Het onderzoek naar scenario’s leidde tot enkele opvallende uitkomsten:

Geen maatregelen treffen leidde tot verspreiding van het virus bij 65% van de bevolking*
Invoer van alle bovenvermelde maatregelen (na 4 weken van de uitbraak) leidde tot verspreiding van het virus bij 45% van de bevolking*
Invoer van alle bovenvermelde maatregelen (na 3 weken van de uitbraak) leidde tot verspreiding van het virus bij 21% van de bevolking*
Invoer van alle bovenvermelde maatregelen (na 2 weken van de uitbraak) leidde tot verspreiding van het virus bij 7% van de bevolking*.
*In het onderzoek is een middelgrote gemeenschap van 30.000 inwoners als uitgangspunt genomen.

Hoewel het hier theoretische modellen betreft is duidelijk dat snelle en duidelijke actie, direct na constatering van een virus zoals het COVID-19, leidt tot veel kleinere aantallen besmettingen.

En natuurlijk het opvolgen van het advies om elkaar zoveel mogelijk te mijden zolang het virus rondwaart; houd dus te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand!!
Dat wij dat in Nederland een intelligente Lock down noemen is irrelevant; zolang we ons allemaal strak aan deze regels houden dragen we allemaal bij aan het voorkomen van verdere verspreiding van dit ellendige virus.

French Paulitz


Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching