Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij/Economie - Het kabinet gaat het eerder aangekondigde ‘Noodloket’ ten uitvoer brengen voor het bedrijfsleven. De maatregel heeft de naam ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS), biedt ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000.

NLMagazine Maatschappij/Economie - Het kabinet gaat het eerder aangekondigde ‘Noodloket’ ten uitvoer brengen voor het bedrijfsleven. De maatregel heeft de naam ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS), biedt ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000.

Via de website van de RVO kunnen ondernemers per direct een compensatieaanvraag indienen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een lijst van sectoren opgesteld die aanspraak kunnen maken op de TOG-regeling. Minister Wiebes belooft dat ondernemingen die in aanmerking komen, de tegemoetkoming binnen één week na de aanvraag op hun bankrekening ontvangen. Het ziet er momenteel naar uit dat ca 120.000 bedrijven aanspraak zullen maken op de compensatie. Laten we hopen dat de digitale overheidssystemen deze aanvragen snel en goed verwerken? “Hopen dat het geld mensen ook snel bereikt, want de nood is echt hoog”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland

Voorwaarden voor tegemoetkoming
Allereerst moet een bedrijf in een van de zwaarst getroffen sectoren vallen. Verder moet er tussen de start van de crisis en de maand juni sprake zijn van minimaal € 4.000 omzetverlies en van € 4.000 voor te betalen vaste lasten.

Voor wie is de TOGS-regeling?
De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindelin Code) waarin de hoofdactiviteit van een bedrijf staat beschreven. Een bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit staan ingeschreven in het Handelsregister van KVK en kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om alsnog in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Aanvraagtermijn
Als bedrijf kun je tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur de aanvraag online indienen.