Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Maatschappij/Onderwijs/Politiek - Het coronavirus slaat overal toe en laat diepe sporen na in onze samenleving. Op alle fronten hakt het virus er in met ongetwijfeld (voorlopig nog) onvoorstelbare consequenties. Ook het onderwijs krijgt het zwaar voor de kiezen. Scholen zijn dicht, men is aangewezen op online studeren en huiswerk maken en nu zijn zelfs de eindexamens aan de beurt.

Dat het virus dit jaar ook de centrale eindexamens die normaalgesproken in mei worden afgenomen, dermate onder druk zou zetten en dat deze zelfs geheel niet doorgaan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, het vmbo, havo, vwo en gymnasium, is iets wat men drie maanden geleden als een flauwe grap zou hebben ervaren. Wie, ánders dan het coronavirus, had ooit kunnen bevroeden dat tijden zo snel kunnen veranderen.  

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft deze moeilijke beslissing zo-even genomen en verwoord tijdens een persconferentie. “We vragen momenteel veel van leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis’, aldus de minister die spreekt van een voor iedereen en met name voor de examenleerlingen bijzonder ingrijpend besluit. “Dit is nog nooit eerder gebeurd!”

De centrale eindexamens worden jaarlijks per school tegen het einde van het schooljaar afgenomen op elke middelbare school. Omdat er geen sprake meer is van het afnemen van centrale eindexamens, krijgen scholen langer, tot begin juni, de tijd om de schoolexamens af te ronden. Slob adviseert de scholen dit zoveel mogelijk ‘op afstand’ te doen. Slechts onder strikte veiligheidsvoorwaarden kan dat in het schoolgebouw. 

Eindexamen doen en eindexamens maken is elk jaar weer een spannende aangelegenheid voor heel veel studenten. Hoe spannend is (was) het toch om in een of andere groet zaal te zitten met een forse onderlinge afstand van elkaar om toch vooral het ‘spieken’ tegen te gaan. Spanning en trillende handjes waren geen sinecure. 2020 gaat in als het jaar dat de centrale eindexamens helemaal niet doorgaan en dat de resultaten van de schoolexamens de basis vormen voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Dat nu alleen die resultaten van belang zijn, is even ‘andere koek’.  

Greenchoice

Quote

Mediamarkt

Aanbevolen artikelen