Opleiding & Wetenschap/Techniek
Typography

NL Magazine Onderwijs en Wetenschappen - Op 17 februari presenteerden demissionair ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven het Nationaal Programma Onderwijs. Het programma moet de tijdens de lockdown opgelopen onderwijsachterstanden van kinderen en jongeren inlopen.

Er worden forse bedragen vrijgemaakt voor plannen van scholen voor meer begeleiding en ondersteuning. Een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties actief in het onderwijs vinden de plannen van Slob en Van Engelshoven onvoldoende en schreven een brief aan minister Slob. “Deze lappendeken van maatregelen biedt geen structurele oplossing voor het onderliggend probleem: de groeiende kansenongelijkheid bij jongeren”, aldus Michiel Bodt, directeur van stichting Move. Kansenongelijkheid kan alleen verminderen als we verder kijken dan het klaslokaal: onderwijs, maatschappelijke initiatieven en overheid kunnen gezamenlijk zorgen dat kinderen en jongeren in Nederland meer gelijke kansen krijgen.

Kansengelijkheid is meer dan achterstand op taal en rekenen
De alliantie maakt zich er hard voor dat kansengelijkheid breder wordt opgevat dan het cognitieve aanbod op scholen. Michiel Bodt: “Voor echte kansengelijkheid is het belangrijk dat kinderen toegang hebben tot het sociaal kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken. Maar ook dat kinderen zich bewust worden van hun eigen talenten en interesses en weten hoe ze die in moeten zetten. Samen met vijf organisaties pleiten we ervoor om niet alle verantwoordelijkheid bij de scholen neer te leggen, maar zorgen dat zij een duidelijk aanbod krijgen van extracurriculaire onderwijsprogramma’s die scholen kunnen ontlasten én zorgen voor meer kansengelijkheid. Het ministerie van OCW zou dit meer moeten faciliteren dan nu gebeurt in het nationaal programma. Zo worden scholen echt ontzorgd in plaats dat scholen nu zelf allemaal plannen moeten schrijven.”.

 

Kansenongelijkheid in Nederland
Kinderen en jongeren in Nederland krijgen geen gelijke kansen, zo rapporteert de Onderwijsinspectie jaar in jaar uit. De documentaire Klassen van Human bracht indringend in beeld hoezeer thuissituatie, inkomenspositie en opleidingsniveau van ouders en opvoeders bepalend zijn. Het onderwijs zou de grote gelijkmaker moeten zijn, maar het tegendeel is waar. Leerlingen van scholen in kwetsbare wijken hebben vaak een aanzienlijke onderwijsachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere wijken, ook doordat het lerarentekort vooral deze scholen raakt. Door corona worden die achterstanden alleen maar groter, valt te lezen in talloze mediaberichten (1, 2 en 3). Het gebrek aan rustige werkplekken, een goede laptop, een stabiele internetverbinding en ouders die kunnen helpen met thuisonderwijs zorgen voor verdere scheefgroei.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de brief aan Slob van het samenwerkingsverband: Michiel Bodt van Stichting Move, Daniel Roos van Jinc, Jacco van Mersbergen van Stichting Nederlands Debat Instituut, Mariolein van der Plas van Stichting Jong Ondernemen en Brecht van Schendel van Stichting Petje af. De brief treft u aan op

https://www.stichtingmove.nl/nieuws/het-onderwijs-kan-herstelplan-slob-niet-alleen-aan/

Quote

Tech nu.nl

03 maart 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue

Kranten ad

Aanbevolen artikelen