Economie & Duurzaamheid
Typography

Nl Magazine Duurzaamheid - Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat meent dat het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes met ingang van 20123 een goede optie is voor het minimaliseren van plastic zwerfafval. “Maar”, zegt  ze erbij , “als een andere aanpak sneller hetzelfde resultaat boekt, is statiegeld niet nodig”.

Van Veldhoven heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het bedrijfsleven overeenstemming bereikt over een tweesporenbeleid met betrekking tot een recyclingdoelstelling van 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine flessen. Als deze doelen niét worden gerealiseerd, wil zij per 1 januari 2021 statiegeld invoeren op alle plastic flesjes.

Statiegeldalliantie
Vreemd eigenlijk omdat steeds meer gemeenten zich aansluiten bij de statiegeldalliantie, een samenwerkingsverbond dat de Tweede Kamer juist heeft gevraagd om statiegeld op alle plastic flessen èn blikjes al in 2018 in te voeren. Het aantal bij deze alliantie aangesloten gemeenten neemt gestaag toe; begin februari waren 72 gemeenten partner, nu is dat al bijna 200. Dagelijks volgen nieuwe gemeenten. Waarom Stientje deze maatregel pas in 2021 wil invoeren, is dus wat onduidelijk.

 

Wetgeving
Uit onderzoek van de staatssecretaris blijkt dat ‘statiegeld als prikkel om plastic flessen in te leveren een effectief middel is om zwerfafval te beperken’. Het blijft daarom vreemd te moeten constateren dat zij deze maatregel alleen wil invoeren als de beoogde recyclingdoelen in 2020 niét zijn gehaald en niet eerder terwijl de statiegeldallinatie deze maatregel graag al dít jaar ingevoerd had willen zien. Onze wijze mannen in Den Haag gaan zich over het onderwerp buigen; de voorbereiding voor deze noodzakelijke wetgeving is al reeds gestart.

Handhavingsacties
Het lijkt er de laatste tijd wel op dat steeds meer burgers inzien dat het blindelings langs de weg dumpen van plastic en blikjes niet meer van deze tijd is. Het lijkt het er waarachtig op dat de mensheid eindelijk begint in te zien dat het dumpen van plastic tot desastreuze milieuschade leidt. Van Veldhoven blijft dan ook hameren op een brede aanpak van al dit kwalijke afval. Nog dit jaar verschijnt haar nota ‘Landelijke Aanpak Zwerfafval’, een nota waarin er een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van elke burger voor het schoonhouden van wegen, bermen, plantsoenen en parken. De staatssecretaris trekt ook hierin samen op met producenten en gemeenten. Quote van Van Veldhoven: “Gemeenten voeren een actief beleid ter vermindering van zwerfafval en hebben aangegeven dit ook onverminderd voort te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door handhavingsacties, toegesneden opruimacties en het plaatsen van toegankelijke afvalbakken in gebieden die gevoelig zijn voor zwerfafval”.

Jos de Jong

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

03 februari 2023

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue