Economie & Duurzaamheid
Typography

Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks dienen samen klimaatinitiatief provincie in

NL Magazine Duurzaamheid: De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks hebben samen een initiatiefvoorstel voor een ambitieus klimaatbeleid bij de provincie Noord-Holland ingediend. Klimaatdoelen moeten dieper en breder verankerd worden in het beleid voor een duurzame toekomst. Ook op regionaal niveau is dit noodzakelijk. Met dit initiatiefvoorstel vertalen bovengenoemde partijen de landelijke initiatief Klimaatwet naar de provincie Noord-Holland. 

In de provincie liggen veel kansen voor het oprapen, zoals het bevorderen van energiebesparing, aanleggen van (rest-)warmtenetten voor stadsverwarming, stimuleren van hernieuwbare energie, aanjagen van de eiwittransitie, de realisatie van klimaat neutrale woningen en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid.

Het voorstel roept de provincie op om in 2050 ten minste 95 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 en 100 procent duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Als tussenstap is een vermindering van ten minste 55 procent uitstoot van broeikasgassen in 2030 opgenomen. Net als in de landelijke initiatief Klimaatwet moet de provincie vijfjarige klimaatplannen op gaan stellen. Daarin worden voor beleidsvelden als verkeer, landbouw en economie klimaatdoelen gesteld en moet per beleidsveld worden aangegeven hoe deze reducties in broeikasgassen gaan worden gehaald.

Het stellen van heldere en ambitieuze klimaatdoelen in het provinciale beleid zal de urgente transitie naar een duurzame toekomst versnellen. Bedrijven weten immers waar ze aan toe zijn en zullen meer durven investeren in innovaties in hernieuwbare energie en energiebesparing. Het signaal naar de maatschappij met deze klimaatdoelen is dat het einde van het fossiele tijdperk van steenkolen, olie en gas bereikt is en fossielvrij de toekomst is.

GroenLinks woordvoerder Duurzaamheid en Energie Rosan Kocken van GroenLinks: ‘Juist op regionaal niveau kan je heel veel bereiken met klimaatmaatregelen. Dit voorstel legt met afdwingbare doelen de aanpak van het tegengaan van klimaatverandering vast als verplichting voor de provincie. Het zou een duidelijke koersverandering betekenen.’

Indiener en PvdA woordvoerder Duurzaamheid Sandra Doevendans: ' ‘Met dit initiatief, in navolging van het landelijke voorstel voor een klimaatwet door PvdA en Groen Links, zorgen we ervoor dat er ook op provinciaal niveau hard wordt gewerkt aan een duurzame en schone toekomst voor onze kinderen.’

Indiener Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren: ‘Minder vlees, meer hernieuwbare energie en klimaatbestendig waterbeheer is nodig, de provincie moet de aanjager zijn en niet afwachten.’

Quote

Economie nu.nl

20 juni 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching