Economie & Duurzaamheid
Typography

 

Provinciale aanpak verlies biodiversiteit en klimaatverandering onvoldoende

NL Magazine Politiek Duurzaamheid Wetenschap -  De drie Statenleden van de Partij voor de Dieren verschijnen vandaag bij de bespreking van de provinciale Begroting voor 2016 als wetenschappers in de Statenzaal. Zij ageren hiermee tegen het wegwuiven door het college van Gedeputeerde Staten van verontrustende wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.

Wetenschappers hebben veelvuldig gewaarschuwd voor de dramatische effecten van klimaatverandering en de aantasting van natuur bij het uitblijven van extra maatregelen. Onlangs meldden wetenschappers zelfs dat menselijke invloeden als de landbouw en de jacht méér schade aan de natuur toebrengen dan een kernramp, zoals in Tsjernobyl.

Het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA schiet ernstig tekort en is niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Deze coalitie blijkt een hindermacht voor duurzame energie, zoals wind op land en zonneweides en maakt weinig werk van energiebesparing. Bovendien wil het college niet meer doen dan in het energieakkoord staat, terwijl de rechter oordeelde dat dit onvoldoende was om de klimaatambities van Nederland te realiseren. Op natuur werd zelfs 105 miljoen bezuinigd.

Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en GroenLinks om klimaatverandering, duurzaamheid en milieuvervuiling wél aan te pakken werd door het college van Gedeputeerde Staten niet opgepakt. Hierin werden voorstellen gedaan voor een snelle transitie naar hernieuwbare energie, extra inzet op biologische landbouw, een actieplan circulaire economie, een beperking van het gebruik van landbouwgif, grootschalige energiebesparing van bestaande bouw en het sneller aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur. Toch zet dit college in op ‘business as usual’, met het aanleggen van nog meer wegen, fossiele energie, bezuinigingen op natuur en het stimuleren van schaalvergroting in de landbouw.

Bram van Liere: “Gedeputeerde Staten reageert niet als een wetenschappelijk geadviseerde bestuurder, maar als een tovenaarsleerling wiens trucjes de problemen verergeren.”

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

23 februari 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue