Economie & Duurzaamheid
Typography

Door Jos de Jong - NLMagazine Economie, ZZP-ers, verzekeringen - De discussie over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers is complex en omvat zowel sociale als economische overwegingen.

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering, die de Nederlandse Staat wil invoeren per januari 2027 gaat gelden voor ondernemers, zzp'ers, freelancers, beroepsbeoefenaars en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel. De toekomstige verzekering stuit op fikse weerstand.

Veel ZZP-ers zullen zich in allerlei bochten moeten wringen om de premie, die waarschijnlijk neer komt op een geschat minimum van ca € 350 - € 400,00 (ca 7,5-8% van het inkomen) per maand, te betalen. Dit bedrag is gebaseerd op 7.5-8% van het inkomen van een ZZP-er, in dit geval dus ca € 5000. Verdien je het dubbele, dan zal de premie ook fors hoger worden. 7,5-8% is een fors percentage om te betalen naast al die andere verzekeringen die een ZZP-er moet afsluiten om zijn werk te verrichten. Het vinden van een evenwicht tussen sociale bescherming en het behouden van ondernemersvrijheid wordt dan ook een uitdaging waarbij rekening moet worden gehouden met de diverse belangen en omstandigheden van zelfstandige ondernemers.
Er zijn vele voor- en nadelen te benoemen waarvan ik er hieronder een aantal plaats.

Voordelen

  • Sociale bescherming: Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt ZZP-ers sociale bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hierdoor worden zij niet direct geconfronteerd met financiële tegenslagen als gevolg van gezondheidsproblemen.
  • Gelijkheid: Het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor gelijkheid tussen werknemers in loondienst en zelfstandige ondernemers. Iedereen draagt bij aan het sociale vangnet.
  • Voorkomen van armoede. De verzekering kan voorkomen dat ZZP-ers in armoede belanden wanneer ze langdurig arbeidsongeschikt raken. Het draagt bij aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem.

Nadelen

  • Financiële lasten: Voor veel ZZP-ers is de verplichte verzekering een financiële last. Een maandelijkse premie van minimaal € 350 kan voor sommigen moeilijk op te brengen zijn, met name als ze al te maken hebben met fluctuerende inkomsten.
  • Verlies van vrijheid: ZZP-ers kiezen vaak voor zelfstandigheid vanwege de vrijheid die het biedt. Een verplichte verzekering kan worden gezien als inbreuk op die vrijheid, omdat het hen dwingt tot extra financiële verplichtingen.
  • Bureaucratische lasten: Het opleggen van verplichtingen brengt vaak administratieve lasten met zich mee. ZZP-ers moeten mogelijk meer tijd besteden aan administratieve taken en formaliteiten, wat hun ondernemerschap kan belemmeren.

Binnenkort volgt een vervolgverslag over deze verzekering waarin diverse direct betrokken personen aan het woord zullen komen.

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

23 februari 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue