Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Werkgelegenheid, Economie, asielzoekers - Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State woensdag oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen voortaan meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

Het UWV kan per direct een tewerkstellingsvergunning afgeven voor langer dan 24 weken, aldus het ministerie van Sociale Zaken. Verantwoordelijk demissionair minister Van Gennip schrijft in een Kamerbrief: ‘Door de uitspraak van de Raad van State is er duidelijkheid voor asielzoekers die graag meer willen werken. Ze leveren een bijdrage aan onze samenleving én leren de taal sneller. Ook werkgevers weten nu waar ze aan toe zijn als ze een asielzoeker in dienst hebben.’
De Raad van State bevestigde hiermee uitspraken van lagere rechtbanken die eerder dit jaar tot hetzelfde oordeel kwamen in de zaak van een asielzoeker uit Nigeria en een Nederlandse werkgever.

COA: goede eerste stap
Ook het COA toont zich verheugd over de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Dat er geen maximum van 24 weken meer geldt, is volgens het COA goed voor zowel asielzoekers als werkgevers. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat hiermee nog lang niet alle obstakels en uitdagingen voor vreemdelingen zijn verdwenen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Zo moeten asielzoekers ook op tijd een BSN-nummer krijgen om aan het werk te kunnen. Verder hebben ze hulp nodig om passend werk te vinden en het werk vervolgens goed uit te voeren. ‘Asielzoekers hebben allemaal een andere achtergrond en spreken een andere taal, bovendien weten ze nog niet hoe het in Nederland ‘werkt met werk’,’ aldus COA-bestuurslid Joeri Kapteijns.

Bijdrage leveren aan arbeidsmarkt
Dat de Raad van State de 24-weken-eis heeft laat vallen, draagt volgens Kapteijns er wel toe bij dat Nederland ‘het arbeidspotentieel van onze bewoners beter kan benutten in de huidige krappe arbeidsmarkt’. In afwachting van hun asielaanvraag kunnen asielzoekers nu gedurende het hele jaar werken. Dat is volgens het COA-bestuurslid ‘belangrijk voor hun integratie’. ‘Ook geeft het betekenis aan het leven en draagt het bij aan de rust en leefbaarheid op COA-locaties. En dat is weer belangrijk voor het draagvlak in het land.’

Andere belemmeringen
Statushouders, ofwel asielzoekers met een verblijfsstatus, hebben nu vaak moeite om een baan te vinden. Dat komt onder meer doordat ze tijdens de asielprocedure alleen tijdelijk werk mogen doen. Regioplan deed onderzoek naar belemmeringen voor asielzoekers om aan het werk te gaan. Naast de 24-weken-eis kwamen bijvoorbeeld ook waardering van buitenlandse diploma’s en de tewerkstellingsvergunningplicht naar voren. Op dit moment worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt om die belemmeringen te beperken of weg te nemen, zodat een volgend kabinet hierover kan besluiten.

Bron: GemeenteNu.nl

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

23 april 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue