Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid - Op 7 februari 2023 is de Tweede Kamer dan eindelijk akkoord gegaan met de voorgenomen afbouw van de salderingsregeling. Vanaf 2025 zou deze regeling dan stap voor stap verdwijnen. Hoe zit het precies, en: is dit nu 100% zeker?

De afbouw van de salderingsregeling is weer een stuk dichterbij gekomen. Op 7 februari 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van minister Jetten. Hierin wordt gesteld dat de salderingsregeling met ingang van 1 januari 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd, om in 2031 uiteindelijk helemaal te verdwijnen.

Wat betekent de afbouw van de salderingsregeling voor u?
Volgens het wetsvoorstel zullen mensen met zonnepanelen ieder jaar een lager percentage van hun teruggeleverde stroom mogen aftrekken van hun afgenomen stroom. De percentages worden weergegeven in onderstaande grafiek.

Vanaf 1 januari 2025 zou de afbouw van de salderingsregeling in gang worden gezet
De afrekening wordt uitgevoerd door uw energiebedrijf: u hoeft hier dus zelf niets voor te doen. Uw jaarafrekening van het energie bedrijf zal er wel anders uit gaan zien. Voor het gedeelte van de stroom dat u niet mag salderen, krijgt u van het energiebedrijf een vergoeding. Deze vergoeding zal een stuk lager zijn dan wat u betaalt voor de afgenomen stroom. Daarom wordt het voor u interessanter om de stroom die u produceert, zoveel mogelijk meteen zelf te gebruiken. Op die manier haalt u het meeste voordeel uit uw zonnepanelen.

Minimumprijs voor teruggeleverde stroom
Hoe hoog het bedrag per kWh is dat u van uw energieleverancier zult ontvangen voor de niet-saldeerbare stroom, wordt door de energieleverancier zelf bepaald. Maar in het wetsvoorstel wordt wel een minimumprijs afgesproken, de zogenaamde ‘redelijke vergoeding’. De hoogte van dit bedrag mag niet minder zijn dan 80% van het ‘kale leveringstarief’.

Een voorbeeld
Stel dat het kale leveringstarief 20 cent per kWh is, dan is de stroomprijs die u betaalt voor elke kWh van het net ongeveer: 29 cent, namelijk de kale stroomprijs plus (momenteel) 9% BTW, plus een toeslag voor ODE (Opslag Duurzame Energie), plus nog de Energiebelasting. De prijs die u krijgt voor elke teruggeleverde kWh kan echter slechts 16 cent zijn (namelijk 80% van 20 cent). Dat verschil van 13 cent per kWh (= 29 minus 16 cent) kunt u zelf houden door uw stroom zoveel mogelijk zelf te benutten.

Wordt het plaatsen van thuisbatterijen zoals deze de moeite waard?


Het voordeel dat u kunt behalen door uw eigen stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken, is in de eerste jaren van de afbouw nog klein, maar neemt ieder jaar toe. Op een gegeven moment kan het dan de moeite waard worden om bijvoorbeeld een batterij-opslag systeem toe te voegen aan uw zonnepanelen. Dit is echter wel een kostbare investering: het zal belangrijk zijn om tegen die tijd goed de kosten en baten tegen elkaar af te wegen.

Is het nu 100% zeker dat de afbouw in 2025 begint?
Hoewel het wetsvoorstel nu door de Tweede Kamer is aanvaard, is het daarmee nog geen wet geworden. De Eerste Kamer moet namelijk ook nog akkoord gaan. Aangezien de zetelverdeling tussen de partijen in de Eerste Kamer anders ligt dan in de Tweede Kamer, is het niet zeker dat dit zomaar zal lukken. Ook is nog niet duidelijk of het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld wordt vóór of na de verkiezingen van 15 maart (waarbij de opmaak van de Eerste Kamer weer heel anders zou kunnen worden). Nog altijd onzekerheid dus; desondanks rekenen we erop dat er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komt voor u èn voor ons, zodat we u van de beste adviezen kunnen blijven voorzien.

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

25 maart 2023

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue