Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid – Het is weer zo ver, Aanpassing van de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Opnieuw hebben gemeenten er alles aan gedaan om deze belasting maar weer lekker op te schroeven. Bij 39 grootste gemeenten bedraagt de gemiddelde stijging maar liefst 9.1%. De grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (steden met tenminste 91.000 inwoners) maken er dit jaar helemáál een potje van met tariefsverhogingen van maar liefst 20% en meer.

Deze gegevens blijken uit de nieuwste cijfers van COELO waar onderzoekers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, jaarlijks de lokale lasten voor Nederland in kaart brengen. Dit jaar is er sprake van een wel èrg sterke stijging van de OZB, voor veel gemeenten de melkkoe van gemeentelijke belastingen.

Juist de grote gemeenten, waar de OZB dus enorm is gestegen, beroepen zich op het feit dat zij dit jaar minder geld krijgen van het Rijk. De boosdoener is volgens Amsterdam en Den Haag de nieuwe verdeelsleutel voor het gemeentefonds, die deze steden miljoenen zou kosten. Vorig jaar waren de verschillen tussen grote en kleinere gemeenten niet bijzonder opvallend, maar dat kwam omdat toen nog over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds werd gedelibereerd.
Andere verschillen in OZB ontstaan doordat gemeenten een hogere woningwaarde ‘compenseren’ met een lager ozb-tarief. Het percentage in het onderzoek betreft de ozb-stijging die onderaan de streep wordt gepresenteerd aan de belastingbetalers.

Woz-waarde en bezwaar maken
De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente en wordt gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen, waaronder de onroerende zaak- en inkomstenbelasting. Huiseigenaren die het oneens zijn met de hoogte van de WOZ-waarde kunnen hulp inroepen van speciale WOZ-bureaus, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Best, het bedrijf WOZwet.nl
De OZB wordt berekend op basis van het prijspeil van de woning, ofwel de WOZ-waarde. Grote gemeenten bepalen deze waarde in 2023 gemiddeld 18,5% hoger dan in 2022. Iedereen die het niet eens is met de nieuwe OZB, kan bij zijn/haar gemeente een bezwaarprocedure indienen.

Jos de Jong

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

25 maart 2023

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue