Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid - De energieprijzen blijven stijgen, en daarmee ook de druk op de portemonnee van veel huishoudens. Dit heeft ertoe geleid dat het kabinet in maart heeft besloten nogmaals 150 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van energiearmoede met energiebesparende maatregelen, bovenop de 150 miljoen euro die voor ditzelfde doel in januari 2022 is toegekend aan gemeenten.

Dit bedrag is, gecombineerd met de middelen voor de lokale aanpak van het nationaal isolatieprogramma van 68,5 miljoen euro, begin juli via een SPUK aan gemeenten beschikbaar gesteld om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede zoveel mogelijk nog deze winter te ondersteunen.

Om gemeenten te helpen met de aanpak energiearmoede werkt het ministerie van BZK aan een toolkit die gemeenteambtenaren (verder) op weg kan helpen. Ook organiseert het ministerie in samenwerking met VNG aan een Webinar over het aanpakken van energiearmoede dat zal plaatsvinden in het najaar.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over de regeling, veelgestelde vragen en antwoorden en praktijkvoorbeelden van gemeentelijke aanpakken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

06 december 2023

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue