Economie & Duurzaamheid
Typography

Gesloten terrassen ten tijde van de lockdowns  Afbeelding: ANP - NLMagazine Economie & Duurzaamheid - Help ondernemers die door de coronacrisis in de financiële problemen zitten met een goede aanpak en passende ondersteuning en zorg dat gemeenten die schuldhulp kunnen bieden. Dit schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de Tweede Kamer.

Veel bedrijven zitten door corona al flink in de schulden en zien die door de Oekraïne-oorlog nu verder oplopen. De organisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen als bedrijven in bijvoorbeeld de horeca en non-food detailhandel omvallen. Passende ondersteuning en schuldhulpverlening moeten dat voorkomen.

Terugbetaling
De organisaties pleiten in de brief onder meer voor maatwerk bij de terugbetaling van de schulden aan de Belastingdienst. Ondernemers hebben daarvoor vanaf oktober van dit jaar zestig maanden de tijd, maar als het nodig is, moet verlenging mogelijk zijn. Om een doorstart, saneringsakkoord of het stoppen van een bedrijf kansrijker te maken en onnodige faillissementen te voorkomen, zou het UWV in bepaalde gevallen de transitievergoeding moeten overnemen. Verder pleiten de organisaties onder meer voor versnelde btw-teruggave door de Belastingdienst bij oninbare vorderingen en een oplossing voor pensioenverlies bij faillissement of bedrijfsbeëindiging.

Voldoende middelen nodig
Gemeenten hebben volgens de organisaties structurele middelen van het Rijk nodig om hun regierol in het voorkomen en aanpakken van schulden zo goed mogelijk te vervullen. Ook zijn lokale eerstelijnsloketten nodig, voor onder meer het vaststellen van schulden, een levensvatbaarheidstoets en mogelijke hulpverleningsroutes. Ook kan de overheid de Wet homologatie onderhands akkoord, die faillissementen moet voorkomen, toegankelijker maken voor kleine bedrijven, onder meer door de griffierechten te verlagen.

Belastinguitstel
Volgens cijfers van de Belastingdienst hebben 274.000 bedrijven belastinguitstel aangevraagd, waarvan nog zo’n twintig miljard euro openstaat. Onderzoek van de Kamer van Koophandel laat zien dat dertien procent van de ondernemers op dit moment schulden of betaalachterstanden heeft, vooral bij de Belastingdienst (55 procent), toeleveranciers (25 procent) en banken (22 procent). Ongeveer 220.000 ondernemers maken op dit moment de afweging om te stoppen of door te gaan.

De Tweede Kamer debatteert op 12 mei met de ministers Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kaag (Financiën) over het coronasteunpakket.

Bron: Marc van de Ven, De Limburger

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

09 december 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue