Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Maatschappij – Ooit, heel lang geleden, leefden we in een wereld waar rentepercentages op een hypothecaire lening boven de 10% lagen en de rente op een persoonlijke lening op hetzelfde niveau. Ooit, heel lang geleden, kregen we als trouwe spaarders een rente op ons spaargeld van 4% of meer, afhankelijk van de periode dat je dat bedrag beschikbaar stelde aan je (spaar) bank.

Sparen werd beloond en bijna ieder pasgeboren kind kreeg van opa en oma een spaarrekening met een gestort bedrag en een echt spaarbankboekje waarin iedere nieuwe storting werd bijgeschreven nadat je de inhoud van je spaarvarken op de balie van je spaarbank leegde. Dat was nog in de tijd dat we in Nederland onze eigen gulden hadden en sparen enorm werd gestimuleerd. Hoe anders is dat nu.........

Sinds de financiële crisis van 2008 heeft de Europese Centrale Bank de rente sterk verlaagd en honderden miljarden Euro’s nieuw geld gecreëerd waardoor de relatieve waarde van onze Euro sterk is afgenomen. Deze maatregelen werden toen genomen om de Euro te redden en de economie in de Europese Unie te stimuleren en zouden van tijdelijke aard zijn. Maar de ECB blijft tot op de dag van vandaag doorgaan met het opkopen van allerlei dubieuze waardepapieren en creëert daarmee een overvloed aan (goedkoop) geld. Tot de COVID-19 pandemie uitbrak was op deze manier al meer dan €2.500 miljard aan nieuw geld gecreëerd en dankzij COVID-19 zijn nieuwe fondsen opgetuigd met een waarde van €1.850 miljard… allemaal geleend geld.

Waar gaat al dat geld dan naartoe?
Omdat spaargeld dankzij de extreem lage rente geen rendement oplevert, verdwijnt een groot deel van dit nieuwe geld naar aandelenmarkten, cryptomunten en hypotheken. Een van de gevolgen hiervan is, dat in Nederland tegenwoordig 35 partijen actief zijn die hypothecaire leningen aanbieden tegen zeer lage rente. Dat maakt het afsluiten van een hypothecaire lening zeer makkelijk en aantrekkelijk maar daardoor is de vraag naar onroerend goed explosief gestegen.

Die gestegen vraag wordt overigens niet alleen veroorzaakt door de lage rente maar ook omdat er een enorm tekort bestaat aan (nieuwe) woningen. Dat tekort aan woningen is weer veroorzaakt door stugge regelgeving (bijv. stikstofregelingen), gemeentelijke bureaucratie bij de verstrekking van bouwvergunningen en de komst van ruim 1 miljoen immigranten (sinds 2010).

Wat is de oplossing voor dit probleem – De rente omhoog?
Je zou denken dat de oplossing voor dit probleem eenvoudig is: Verhoog de rente en bouw snel veel woningen. Het gevolg echter van een verhoging van de rente is dat deze rente dan niet alleen omhooggaat voor een hypothecaire lening maar dat de rente op verstrekte staatsleningen ook omhooggaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor landen als Spanje en Italië een groot financieel debacle dreigt, maar ook Nederland krijgt dan direct te maken met hogere rentelasten.

(NB: landen als Italië en Frankrijk hebben elk een staatsschuld van meer dan €2.400 miljard. Wanneer je daarover een rente zou moeten betalen van 5%, dan betekent dat jaarlijks een rentelast van €120 miljard. Nederland heeft een staatschuld van €450 miljard die de komende jaren snel oploopt wanneer het kabinet Rutte4 haar plannen verder uitrolt).

Een verhoging van de rente door de ECB heeft dus enorme gevolgen voor de begrotingen van alle landen. Daarmee komt de houdbaarheid van de enorme schuldenlast van Europa in gevaar en daarmee de houdbaarheid van de Euro.

Of snel meer huizen bouwen?
Het snel bouwen van nieuwe huizen lijkt dan een betere oplossing voor het probleem van de hoge huizenprijzen. Wat we daarbij vergeten is, dat wanneer het tekort aan huizen afneemt, de huizenprijzen gaan dalen want er ontstaat meer aanbod. Dat lijkt dan goed nieuws, maar dat is het niet. Want uw huis, dat u kocht op het hoogtepunt van de markt, daalt dankzij het ruimere aanbod in prijs maar de waarde van uw hypothecaire schuld gaat niet omlaag. Sterker, wanneer het verschil tussen de waarde van uw huis en de hypothecaire schuld toeneemt, komt er een moment waarop uw hypotheekverstrekker langskomt met het verzoek om dat verschil te compenseren.

Dat zit zo: Uw geldverstrekker heeft de waarde van uw huis op de balans staan en wanneer die waarde afneemt, dan moet die verstrekker dat op enigerlei wijze compenseren. Uw huis staat namelijk ‘onder water’, een verschijnsel dat we eerder zagen toen de ‘internetbubbel’ barstte in 2001. Schattingen lopen uiteen, maar men vermoedt dat er toen zo’n 100.000 woningeigenaren waren die een hypothecaire lening hadden afgesloten die ook in aandelen was belegd. Men leefde toen nog in de veronderstelling dat de aandelenmarkten alleen maar omhoog konden gaan. Maar toen de ‘internetbubbel’ barstte, ploften ook al deze hypothecaire leningen.

Velen moesten toen hun huis gedwongen verkopen en bleven zitten met een restschuld. Eenzelfde scenario is denkbaar wanneer uw huis in waarde daalt omdat er een ruimer aanbod ontstaat. Snel meer huizen bouwen heeft dus ook gevolgen...........

Het probleem is niet de huizenmarkt
Kortom, het probleem van de gekte op de huizenmarkt wordt vooral veroorzaakt door de idiote rentepolitiek van de Europese Centrale Bank die alles doet om de Euro in stand te houden door het jarenlang opkopen van (staats) leningen uit landen als Italië, Spanje, Frankrijk enzovoort.

De rente kan eigenlijk niet omhoog omdat landen dan onmiddellijk in de problemen komen met hun begrotingen. En mocht de rente verder dalen tot onder de 0%, dan zullen veel mensen hun geld niet langer op een bankrekening laten staan maar dat als cashgeld opnemen; immers, waarom duizenden Euro’s negatieve rente betalen voor het geld dat je zelf hebt verdiend? Wanneer klanten hun geld weghalen bij banken worden overheden erg nerveus want dat onzichtbare geld kan niet meer worden belast. Bovendien zou zo’n massale run op cashgeld tot grote paniek kunnen leiden en chaos in sommige samenlevingen.

Digitale munteenheid
Vandaar de toenemende druk om heel snel een Europese digitale munteenheid (Central Bank Digital Currency) te introduceren voor alle Europeanen, zodat cashgeld niet meer kan worden opgenomen. Handig om belasting te innen, bijzonder handig als controlemiddel en met een digital identity voor alle Europeanen (vervolg op de QR-code), hebben we toch een sociaal controlemiddel geïntroduceerd.

En mocht u denken dat dit een complottheorie is? Aan al deze plannen wordt al jarenlang gewerkt en kunt u terugvinden op diverse websites zoals onderstaand. Heeft u hiervoor gekozen? Ik niet. https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html

French Paulitz

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

16 mei 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue