Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid, Lifestyle & Gezondheid – Het Haagse demissionaire kabinet, of wat daar nog van over is, heeft besloten dat met ingang van 25 september aanstaande iedereen zich moet legitimeren voor bezoek aan een restaurant, café, bioscoop, tentoonstellingen en andere openbare gelegenheden.

Niet iedereen, behalve de ontslag genomen, aftredende en slechts tijdelijk aanblijvende Haagse politici, is daar blij mee. Op straffe van forse boetes worden eigenaren van diverse uitspanningen verplicht iedereen bij aankomst te controleren op een coronapas. Niet echt een leuk begin van een gezellige avond. Mensen die om persoonlijke redenen niet zijn of niet kunnen worden ingeënt, zijn de dupe van deze reglementen en worden als zodanig definitief buitengesloten voor deelname aan evenementen, horeca-, winkelbezoek, onderwijs, publieke gebouwen en zelfs zorg. Voor hen is de organisatie ‘Keuzevrijbijmij.nl’ opgericht.

Maatschappelijke en sociale tweespalt
In dit voor iedereen zo nare coronatijdperk, verzint de politiek steeds weer nieuwe stringente maatregelen die vele mensen tegen de borst stuiten vanwege de vrijheid berovende elementen. Dat deze argumenten niet altijd hout snijden, blijkt wel uit de maatregelen die men neemt, die men enige weken later weer terugdraait en laat volgen door weer ándere weerbarstige ordonnanties. De radeloosheid en redeloosheid van ons demissionaire kabinet laat veel te wensen over; men lijkt niet bij machte om gefundeerde argumenten aan te dragen en menigeen vraagt zich af of men in Den Haag nog weet wat essentieel is en wat niet. Immers, veel van de demissionair genomen controlemaatregelen leiden tot angst en onbegrip met maatschappelijke en sociale tweespalt tot gevolg. Wat daar nu eigenlijk aan ten grondslag ligt, laten we nog maar even in het midden. Vraag blijft : ‘Waar gaan we heen met deze maatschappij, wat is men allemaal met ons van plan…. ‘

Keuze vrij bij mij
Vele mensen accepteren deze maatregelen klakkeloos, maar een grote groep Nederlanders is bepaald niet content met deze regelgeving omdat zij zich in hun vrijheid voelt aangetast.
Deze laatste groep laat zich niet blindelings koeioneren en pleit voor vrijheid in de ruimste zin van het woord; vrijheid staat hoog in het vaandel. Voor deze steeds groter wordende groep is onlangs de organisatie ‘Keuze vrij bij mij’ in het leven geroepen, een samenleving waar niemand wordt uitgesloten. Keuzevrijbijmij.nl wordt het digitale platform waarop je winkels, artsen, bedrijven, scholen en andere dienstverleners of organisaties vindt waar je altijd welkom bent, ook zonder test of vaccin.

Door de invoering van testen voor toegang en het coronapaspoort, dreigen miljoenen Nederlanders te worden uitgesloten van evenementen, winkels, horeca, publieke gebouwen en zelfs van onderwijs en van zorg…Medische apartheid, het moet niet gekker worden…
‘Keuze Vrij Bij mij’ staat dan ook voor een vrije samenleving waar iederéén altijd welkom is. Keuzevrijbijmij is een netwerk van gelijkgezinde ondernemers en dienstverleners waar men ook klanten kan vinden voor diensten en producten, ongeacht individuele keuzes over lichaam en gezondheid.

Raadpleeg voor meer informatie www.keuzevrijbijmij.nl

Jos de Jong

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

25 oktober 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue