Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid - Een groot aantal beroepsgroepen heeft te kampen met een steeds verder groeiend tekort op de arbeidsmarkt. Dit tekort groeit gestadig door en steeds meer beroepsgroepen krijgen met dit tekort te maken.

Op basis van cijfers van het UWV trekt het NOS de conclusie dat er toenemende tekorten gaan ontstaan voor beroepsgroepen als verpleegkundigen, hoveniers, elektriciens, verkopers, vertegenwoordigers en loopbaanbegeleiders. Er was al sprake van een landelijk tekort, maar dat tekort neemt steeds grotere vormen aan. De tekorten doen zich in heel het land voor.

Krapte op arbeidsmarkt neemt verder toe
De terugkeer naar het Oude Normaal (gaat zeker niet over rozen, voor zover er tenminste nog echt behoefte is aan dit ‘oude normaal’. Nadat we in Nederland weer relatief vrij worden gelaten en ons weer vrijelijk mogen bewegen, neemt de krapte op de arbeidsmarkt alleen nog maar toe en dat kan de komende jaren wel eens gestaag doorgaan. ‘Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal over de volle breedte namelijk verder gestegen’, aldus het UWV.

“Als we de mensen niet hebben, dan kunnen bedrijven en organisaties niet de producten en diensten leveren die ze zouden willen leveren”, aldus Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt verbonden aan de Universiteit van Tilburg, die verder spreekt over een nieuwe crisis die het herstel van de economie extra moeilijk maakt.

Deeltijdwerk
Wilthagen meldt eveneens dat zijns inziens een einde van het tekort aan arbeidsplaatsen nog lang niet in zicht is. De steeds ouder wordende babyboomers uit de grotere gezinnen van na de 2e wereldoorlog, zorgen voor verdere vergrijzing van de samenleving. De huidige gezinssamenstellingen bestaat niet meer uit vele kinderen zoals in de ‘babyboomerstijd’, waardoor het aantal jongeren dat aan de arbeidsmarkt zou kunnen gaan deelnemen, daalt. De migratie neemt daarom verder toe omdat er buitenlandse werknemers worden aangetrokken, waarvan er velen eerst moeten worden omgeschoold. Dat kost weer tijd en geld en is zeker geen garantie dat zij snel kunnen worden ingezet in de arbeidsmarkt. Deeltijdwerk zou volgens Wilthagen een oplossing kunnen zijn, maar of daarmee de ideale oplossing wordt bereikt, is natuurlijk de vraag. “Deeltijdwerk is de snelste oplossing, maar dan moeten we méér werken wel aantrekkelijker maken”, aldus de Tilburgse hoogleraar.

Bron: WijLimburg

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

12 augustus 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue