Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid - Bij de maatregelen die het kabinet gedurende het afgelopen coronajaar nam, lag de nadruk sterk op het bestrijden van corona en het voorkomen van overbelasting van de zorg waardoor de samenleving in toenemende mate werd ontwricht. De consequenties hiervan leidden tot enorme nevenschade op sociaal, mentaal en economisch vlak.

Eenzijdige informatie
Voor deze nevenschade had het kabinet lang geen oog gehad; men keek voornamelijk naar de korte termijneffecten van de coronapandemie. Deze eenzijdige blik werd nog eens versterkt door de samenstelling van het Outbreak Management Team. Hierin zitten vooral experts die heel veel weten over infectieziekten maar veel minder over de maatschappelijke effecten van de pandemie. In het begin van de crisis was deze eenzijdige focus misschien nog wel verdedigbaar, maar het kabinet heeft hier veel te lang aan vastgehouden met alle dramatische gevolgen vandien.

Gevaar
Het wordt hoog tijd voor een veel bredere visie met meerdere belangen. We lopen tegen verkiezingstijd en dus deelt het kabinet cadeautjes uit. Het komt in dat kader heel goed uit dat ditzelfde kabinet blind was voor het sociale- en mentale welzijn van haar inwoners. Nu stelt datzelfde kabinet daar ineens € 200 miljoen voor beschikbaar. Dooddoener? Goedmakertje? Pijnverdrijvertje? Een groot deel van dit bedrag gaat via gemeenten naar lokale initiatieven. Hierbij kijkt men vooral naar bestaande activiteiten die zich hebben bewezen. En daar schuilt juist een gevaar.

Lange termijn
Omdat het water veel mensen aan de lippen staat, is het aanlokkelijk om het geld te steken in het verzachten van deze pijn. En het is ook goed als bijvoorbeeld initiatieven steun krijgen die eenzaamheid tegengaan, die mensen zinvol door de dag leiden en die leerachterstanden wegwerken. Maar een deel van het geld moet ook gaan naar nieuwe initiatieven waarvan de resultaten pas op lange termijn zichtbaar worden (kijk bv ook naar het artikel https://www.gemeente.nu/blog/200-miljoen-euro-om-de-pijn-te-verzachten/. Het gaat dan om het versterken van de mentale weerbaarheid, het leren benadrukken van positieve emoties zodat mensen perspectief zien, een gerichtheid op preventie, het komen tot een andere leefstijl, het bevorderen van een gezonder leven en het vinden van een balans tussen thuiswerken en privé.

Corona als gamechanger
Corona heeft zaken tastbaar gemaakt die sluimerend reeds aanwezig waren zoals ongelijkheid, een onzekere arbeidsmarkt, onderwaardering van essentiële beroepen, de kwetsbare kant van globalisering en onze omgang met dieren. Corona is geen tijdelijk probleem meer; er komt geen leven na corona. We moeten ons voorbereiden op een toekomst waarin corona deel uitmaakt van ons leven inclusief alle beklemmende maatregelen. Hier ligt voor gemeenten een geweldige uitdaging. Corona blijkt een merkwaardig tot stand gekomen ‘gamechanger’.

Eric Letz
Eric Leltz schreef het boek ‘Organisaties in transitie’, verzorgt lezingen over de transitie en geluk, en was 8 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in Ede.

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

18 april 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Coolblue

Kranten ad