Economie & Duurzaamheid
Typography

NLMagazine Economie & Duurzaamheid - Kernenergie kent vele voor- en tegenstanders. In het verleden is er van alles aan gedaan om kernenergie tot een minimum te beperken, onder andere vanwege het niet afbreekbare kernafval.

Ondanks alle voors en tegens heeft de VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff er op aangedrongen kernenergie op de agenda van De Tweede Kamer te zetten.

Dijkhoff wil laten onderzoeken wat er exact allemaal nodig is voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Een van de voorstellen in dit gedachtegoed is om de centrale in Borssele langer open te houden. Officieel is de sluiting voorzien voor 2033. Niet iedereen is even enthousiast over kernenergie en ook in diverse gemeenten lopen de meningen over dit onderwerp behoorlijk uiteen. Het is bekend dat de VVD en windmolens geen goede combi zijn. De VVD is bepaald geen voorstander is van al die enorme windmolens en -parken die nog steeds draaien op subsidie. Bovendien wordt het zo fraaie Hollandse landschap enorm verstierd en vernacheld.

Bouw nieuwe kerncentrales
Kernenergie is volgens de VVD vele malen beter en zelfs onmisbaar om bijvoorbeeld de van Parijs te halen. Dijkhoff wil laten onderzoeken of het mogelijk is om in Nederland een drie- tot tiental nieuwe kerncentrales te laten bouwen. De bouw van dit aantal 1000 megawatt kerncentrales vraagt een forse investering van tussen zo’n € 8 en € 10 miljard maar garandeert ook een leveringszekerheid op lange termijn. Dijkhoff claimt dat er al in 2025 gebouwd kan worden omdat de partij de procedures voor de regels voor kernenergie aanzienlijk wil versoepelen.


Financiering en locatie
De VVD gaat ervan uit dat het Rijk de centrales gaat financieren mbv de ‘Stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie’ (SDE) en ook de toekomstige bouwers een garantieregeling biedt. Het kabinet moet zich in Brussel eveneens sterk maken voor een plek van kernenergie in de Europese Green Deal.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) lijkt ook voor te sorteren op nieuwe impulsen voor atoomstroom. Hij liet onderzoek doen bij een extern onderzoeksbureau. Uit het onderzoek kwam naar voren dat kernenergie niet duurder hoeft te zijn dan wind- en zonnestroom.
Het openhouden van bestaande centrales zoals bijvoorbeeld de centrale in Borssele met haar productie van zo’n 3% van het nationale elektriciteitsverbruik, is volgens het onderzoeksbureau de goedkoopste oplossing. Ook het kernenergieplan van de VVD-fractie ondersteunt het openhouden van de centrale. Het ministerie van Economische Zaken wijst als bevoegd gezag de mogelijke locaties aan (Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven) en verleent inherente vergunningen.


Niet afgeschreven
Peter Ploegaert, wethouder Sluis en vertegenwoordiger van de Zeeuwse gemeenten in de Regionale Energiestrategie Zeeland staat zeker niet afwijzend tegenover het voorstel om dan de centrale van Boresele langer open te houden na 2033. “Technisch is de centrale dan nog niet afgeschreven. Onderzoek kan uitwijzen of je de levensduur van de centrale met wellicht wat verbeteringen kunt verlengen. Er is voor kernenergie veel te zeggen. Het is een stabiele energiebron zonder CO2-uitstoot. De discussie dat het onveilig zou zijn, is allang achterhaald. Het probleem is het afval. Er zijn kerncentrales in ontwikkeling op basis van thorium die daar mogelijk een oplossing voor bieden. Ook daar hangt een prijskaartje aan, maar de aansluitkosten van windmolens op zee zijn ook fors en worden door het Rijk betaald”, aldus Ploegaert. Waarom zou dat voor kernenergie niet kunnen?’

 

Jos de Jong

Bron: Pieter van den Brand (freelance journalist, gespecialiseerd in natuur, milieu en aanpalende zaken. Bepaald niet iemand die zich met een kluitje in het riet laat sturen. Voor Gemeente.nu volgt Pieter onder andere de Omgevingswet).

 

Greenchoice

Quote

Economie nu.nl

21 oktober 2020

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Mediamarkt

Kranten ad

Aanbevolen artikelen