Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

NLMagazine Lifestyle & Gezondheid - Het Kenniscentrum voor Agressie (KCVA) en de Apotheek Totaal Groep lanceren samen de eerste training ‘Bedrijfsmatige kijk op agressie’ voor het management van apotheken. De trainingen worden in september georganiseerd op vier verschillende locaties in Nederland. De eerste training is op 19 september in Zwolle.

Agressie is een veel voorkomend thema in organisaties en vanuit de overheid is het verplicht om hiervoor een plan van aanpak te hebben. Ook apothekers zoeken naar de beste manier om in te spelen op deze situaties en, nog liever, deze te voorkomen. Om hen te helpen is in opdracht van De Apotheek Totaal Groep een training ontwikkeld met specifiek aandacht voor de managementkant van het omgaan met agressie. Hiervoor is gekozen voor de expertise van het KCVA om deze training te geven in september. De training sluit aan op de wettelijke verplichtingen volgens het Arbobesluit en het Burgerlijk Wetboek.

Bedrijfsmatige kijk op agressie
Tijdens de managementtraining ‘Bedrijfsmatige kijk op agressie’ ontvangen apothekers en andere belangstellenden informatie en kennis over waaraan een apotheek moet voldoen, wat er preventief kan worden gedaan, welke 11 maatregelen de apotheker dient te treffen om de werknemer te beschermen tegen agressie en wat de effecten binnen het team zijn als er agressie heeft plaatsgevonden in de apotheek. Een extra onderdeel is leren omgaan met mogelijke agressie binnen het team.

Inhoud en deelname
De training wordt door het KCVA en de Apotheek Totaal groep georganiseerd van 19 t/m 28 september 2022 op diverse locaties in heel Nederland. Twee experts verzorgen het programma: Ed Nouwen (Eigenaar / directeur Kenniscentrum voor agressie met een achtergrond binnen Justitie, politie en diverse zorginstellingen) en Peter Felen (directeur Apotheek totaalgroep, opgeleid als psycholoog en werkend als trainer en adviseur om veranderingen binnen organisaties te ondersteunen).

De training is voor iedereen toegankelijk, er is een open inschrijving voor apothekers uit heel Nederland. Accreditatie voor hen is aangevraagd. Andere belangstellende werkgevers, directeuren en leidinggevenden zijn ook welkom. Indien gewenst, kan ook voor hen accreditatie worden aangevraagd. De training sluit aan op de wettelijke verplichtingen volgens het Arbobesluit en het Burgerlijk Wetboek. Meer informatie over deelname, locaties en data: Workshop: Bedrijfsmatige kijk op agressie | Apotheek Totaal Groep.

Over KCVA
Het Kenniscentrum voor Agressie (KCVA) is het Nederlandse opleidings- en trainingsinstituut voor alle diensten op het gebied van agressiehantering, omgaan met geweld en spanningsvolle situaties.
Meer informatie: https://kcva.eu/

Quote

Uitgaan nu.nl

12 augustus 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching