Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

NLMagazine Lifestyle & Gezondheid - Al twee jaar lang wordt de samenleving in een wurggreep gehouden door de buitenproportionele maatregelen van het coronabeleid. Allemaal om de druk op de zorg te verlichten. Desondanks is er door het kabinet deze afgelopen twee jaar helemaal niets gedaan om de zorg op te schalen. De sector is jarenlang, structureel uitgekleed door politiek Den Haag, en nu zien we ons pijnlijk geconfronteerd met de gevolgen daarvan.

Er is geen coronacrisis, er is een zorgcrisis. Dáár moeten we iets aan doen. Daarom is de Amsterdamse bedrijfsarts Lucas Paanakker een burgerinitiatief gestart voor het opschalen van de zorg. Meer IC-capaciteit, geen ziekenhuissluitingen meer, flexibele maatregelen voor calamiteiten en een duurzame lange termijnvisie, dat is wat we nodig hebben. Op dit moment hebben we al ruim 34.000 handtekeningen. Bij 40.000 handtekeningen moet het burgerinitiatief in de Tweede Kamer behandeld worden. Hebt u nog niet getekend? Doe dat dan snel! Samen kunnen we de zorg weer gezond maken.

ONDERTEKEN HIER

Het burgerinitiatief van ‘Belang van Nederland’
Wij, Bezorgde burgers van dit land
Constateren 
Dat niet de corona-, maar juist de zorgcrisis met hand en tand bestreden moet worden maar
constateren voorts 

  • Dat het Centraal Planbureau waarschuwde dat mega bezuinigingen onhaalbaar  zouden zijn en tot een slechtere zorg zouden leiden;

  • Dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zei bang te zijn dat deze ingrepen ten koste zouden gaan van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg;

  • Dat verpleegkundigen op de spoedeisende hulp stelden dat er aan kostenbesparingen op de zorg een grens zit;

  • Dat de belangenvereniging voor verpleegkundigen vaststelde dat de budgetverlaging voor de wijkverpleging, gezien de al bestaande personeelstekorten, cliëntenstops en hogere administratieve lasten, echt zorgwekkend is;

  • Dat de Landelijke Huisartsen Vereniging vond dat minder capaciteit bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg ertoe zal leiden dat steeds meer patiënten bij de al overvraagde huisartsen terecht zouden komen en dat het sluiten van ziekenhuizen zou leiden tot toenemende wachttijden voor behandelingen, langere reistijd naar ziekenhuizen en het kwijtraken van artsen door wie mensen jarenlang zijn geholpen;

  • Dat ondanks alle waarschuwingen van professionals, een groeiende bevolking en een toenemende vergrijzing de kaalslag op de zorg met onverminderde energie werd voortgezet;

  • Dat we in Nederland veel te weinig bedden hebben op de intensive-care-afdelingen, zeker in vergelijking met de landen om ons heen.;

  • Dat de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care bij de eerste coronagolf zei rekening te houden met een ‘oorlogssituatie’, waarbij mensen boven de 70 niet meer opgenomen worden;

  • Dat we ondanks het schreeuwend tekort aan verpleegkundigen,er nu zelfs veel minder hebben dan in maart 2020. Bizar, omdat volgens Marcel Levi (internist / hoogleraar  .. geneeskunde) het tekort van verpleegkundigen dé ‘bottleneck’ in de bestrijding van de coronacrisis is.

En zijn van mening 
- Dat de coronacrisis de uitgelezen kans is om de onterechte bezuinigingen op de zorg terug te draaien; 
- Dat we met een passende zorgcapaciteit  ook beter in staat zijn om de economie en onze samenleving draaiende te houden; 

En verzoeken
Het Rijk onmiddellijk om de zorg op te schalen, door: 
- Te investeren in het opschalen van de ic-capaciteit, zowel in het aantal bedden als het aantal verpleegkundigen;
- Te stoppen met het sluiten van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen;
- Te bezien welke andere maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld:
a. de tijdelijke inzet van het leger en noodhospitaal capaciteit en invoering van een sociale dienstplicht, om
snel extra handen aan het bed te krijgen;
b. overleg met ziekenhuizen om het probleem van de uitgestelde zorg in te halen en klaar te zijn voor de zorg
voor een vergrijzende en groeiende burgerbevolking.

Quote

Uitgaan nu.nl

09 december 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching