Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

Fotograaf: Allard Willemse - NLMagazine Kunst, Cultuur, Landgoederen – De Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen, ofwel de sKBL, is verheugd dat Marjolein Sanderman en Otto van Boetzelaer zijn toegetreden tot haar bestuur.

Daarmee is het bestuur voltallig en klaar voor een nieuwe fase waarin de stichting gaat inzetten op bestendiging, verdere maatschappelijke verankering en betere profilering ten behoeve van het algemene belang van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in ons land.  

Nieuwe bestuurslid Marjolein Sanderman
Juriste Marjolein Sanderman is beleidsadviseur bij de erfgoedrijke gemeente Rheden, waar Middachten, Hof te Dieren en Biljoen-Beekhuizen en andere landgoederen zich bevinden. Rheden geldt in oppervlakte als de op een na grootste gemeente met rijksbeschermd groen erfgoed. Daarnaast is zij bestuurslid van de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Victor de Stuers-stichting en de Erfgoedacademie. Als bestuurslid zal zij vinger aan de pols houden op bestuurlijk vlak, groen/rood erfgoed en relevante beleidsontwikkelingen.

Nieuw bestuurslid Otto van Boetzelaer
Otto van Boetzelaer bewoont het particuliere familielandgoed Eyckenstein in Maartensdijk (Utrechtse Heuvelrug). Hij zet zich actief in voor de duurzame instandhouding van dit prachtige familiebezit, maar ontplooit ook activiteiten ten behoeve van andere (Utrechtse) buitenplaatsen. Verder is hij lid van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) en lid van de stuurgroep van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Als particulier eigenaar is zijn ervaring met en kennis van (natuur)beheer en kennis van overheidsregelingen van waarde voor sKBL.

Na zeven jaar neemt bestuurslid Herma de Heer afscheid van het bestuur.  Vanaf de oprichting is zij actief geweest. sKBL is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage en inzet. 

Nieuwe projectcoördinator Arno Borsboom
Arno Borsboom is met ingang van 5 februari jl aangesteld tot projectcoördinator Kennisprogramma Klimaatbestendige Aanpak KBL. Als fysisch geograaf beschikt Arno over relevante kennis van bodem, hydrologie en ecologie. Na zijn studie focuste hij zich met name op klimaatonderzoek. Vervolgens is was hij vele jaren werkzaam als adviseur en projectleider in de archeologie. Aldaar deed hij ervaring op in het leiden van zeer diverse erfgoedprojecten. sKBL is blij met zijn ervaren inbreng voor dit kennisprogramma en kijkt er naar uit om ons, samen met hem en onze partners te gaan zetten voor beter klimaatbestendige KBL.
Arno: “Het klimaatbestendiger maken van ons groene erfgoed is een dringende actuele opgave, en het is goed dat het Kennisprogramma in de eerste stappen daartoe voorziet. Sinds ik enkele jaren zelf op een landgoed woon is mijn interesse steeds meer van het ondergrondse naar het bovengrondse erfgoed gegaan, en ik hoop dat ik met mijn brede achtergrond een bijdrage kan leveren aan de succesvolle uitvoering van het programma”.

Over het Kennisprogramma
In oktober 2020 honoreerde het Programmabureau Erfgoed Deal onze aanvraag Kennisprogramma Klimaatbestendige Aanpak KBL. Een project dat sKBL samen met een meerdere partijen indiende. Tot onze groep van partners behoren onder andere de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, gemeente Zeist, het Utrechts Landschap en het Utrechts Particulier Grondbezit. sKBL coördineert dit kennisprogramma, entameert onderzoek en verzorgt de verslaglegging. Het regionaal inventariseren van klimaatproblematiek is essentieel om ze effectief te kunnen monitoren om vervolgens te kunnen bepalen welke oplossingen waar mogelijk zijn. Hierna kan deze kennis en ervaringen worden benut bij in een integrale en interregionale samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Over sKBL
sKBL richt zich op het meer zichtbaar maken van het monumentale erfgoed dat samenhangt met kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen. Bovendien is zij een landelijk podium voor allen die bij de instandhouding van dit erfgoed betrokken zijn. De organisatie telt momenteel ruim 200 donateurs waaronder ruim 180 kastelen en historische buitenplaatsen. Meerdere provincies en fondsen ondersteunen het werk van sKBL. Voor meer informatie en vragen zie www.skbl.nl of neem contact op met Jennemie Stoelhorst (directeur sKBL) via 06 234 11 655 of René Dessing (voorzitter sKBL) via 06 228 01 668.

Score.nl

Shop de nieuwste collectie van topmerken bij Score

Quote

Uitgaan nu.nl

03 maart 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching

Chasin

CHASIN' New collection performance wear is here
Aanbevolen artikelen