Lifestyle & Gezondheid
Typography

Door Niobe Moen, Persportaal - NLMagazine/Vlaardingen, Lifestyle& Gezondheid – Vlaardingen doet er alles aan om de meest dementievriendelijke gemeente van Nederland te zijn en te blijven en trekt daarbij op met buurgemeenten Maassluis en Schiedam.

In Vlaardingen leden zo’n 1500 personen aan dementie. Volgens prognoses van Alzheimer Nederland kan dit aantal in 2050 stijgen tot zo’n 2400 personen. ‘Het proces van vergrijzing brengt dus grote en duidelijke verantwoordelijkheden met zich mee die verder gaan dan alleen maar medische zorg,’ aldus de Vlaardingse wethouder Silos.

Schrikbarend Nederlandse cijfers

Maar liefst zo’n 300.000 Nederlanders lijden aan dementie. Men verwacht dat dit aantal schrikbarend gaat stijgen en dat dit in 2050 kan toenemen tot 620.000 personen. Dementie wordt voor vele gemeenten een ongelooflijk groots en heel urgent vraagstuk.

Op de agenda

Veel gemeenten hebben het onderwerp op de agenda staan. Vlaardingen timmert hiermee flink aan de weg. In deze gemeente zijn er voor mensen met geheugenklachten en dementie verschillende vormen van dagbesteding, respijtzorg en inloop- en informatiepunten. Ook hun naasten kunnen hier terecht met vragen. Zo is er ‘Lokaal Misverstand’, een initiatief waarbij inwoners samen leuke dingen kunnen ondernemen, iets leren of bewegen.
Ook worden er activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers, van een informatiemarkt tot samen sporten of koken. Verder heeft de gemeente plannen voor een nieuwe woonwijk, die dementievriendelijk wordt ingericht met onder meer bankjes die goed zijn te herkennen en duidelijke routes met herkenningspunten.

Certificaat

Vorig jaar september ontving Vlaardingen van belangenorganisatie Alzheimer Nederland voor hun inspanningen het certificaat Dementievriendelijke gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen is in de gemeente een dementiescan uitgevoerd, om te onderzoeken of Vlaardingen voldoet aan de eisen. Die variëren van beleids- en planvorming, structuur en afstemming van hulp en ondersteuning en ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeenschap, tot deskundigheidsbevordering, de ondersteuning van mantelzorgers en respijtzorg. 

Wethouder Jacky Silos, met onder andere ouderenzorg in haar portefeuille: “Het doel van de gemeente Vlaardingen is om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren. Daarin kunnen mensen met dementie blijven deelnemen aan het sociale, culturele en economische leven, met behoud van hun waardigheid en autonomie”.
Dat is nodig volgens Silos, gezien de prognoses voor vergrijzing in de maatschappij. ”Het proces van vergrijzing brengt verantwoordelijkheden met zich mee die verder gaan dan alleen medische zorg. Dementie raakt namelijk niet alleen degenen die ermee leven, maar heeft ook diepgaande effecten op hun mantelzorgers, familie, vrienden en de gemeenschap als geheel. Het verlies van cognitieve vermogens vraagt om begrip, geduld en vooral om een omgeving die zich bewust is van de behoeften van mensen met dementie”.

Mantelzorgtest

Vlaardingen ontwikkelde ook een Mantelzorgtest, een online tool die tot doel heeft om mantelzorgers van onder meer mensen met dementie te ontlasten. Inwoners die de test doen, geven aan welke zorgpet ze regelmatig op hebben, bijvoorbeeld die van chauffeur, maatje, kok of boekhouder. Ook kunnen ze laten weten welke taken ze als (te) belastend ervaren.

Uit de test blijkt dat ‘ruim 1 op de 5 inwoners in Vlaardingen momenteel mantelzorger is’. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste(n). Van deze groep is 10 procent zwaarbelast. In de gemeente zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties actief voor begeleiding en ondersteuning van de mantelzorgers.
“Wij vinden dat het uitgebreide aanbod goed vindbaar moet zijn” zegt wethouder Silos. “Door de test krijg je inzicht waarin je ondersteund zou willen worden en waar je deze ondersteuning kunt vinden. Dat kan bijvoorbeeld bij administratieve taken of juist bij huishoudelijke taken. Met deze hulp willen we bereiken dat mantelzorgers minder belasting ervaren en voorkomen dat ze overbelast raken”.

Regionale slagkracht

Met het behalen van het certificaat door Vlaardingen is er nu ook sprake van een dementievriendelijke regio. Buurtgemeenten Maassluis en Schiedam kregen het certificaat eerder al in voorgaande jaren. De drie gemeenten zetten zich samen met verschillende lokale welzijns- en zorgorganisaties in voor alle mensen met een vorm van dementie. Dat leidt tot meer slagkracht.
“Als gemeente sluiten we aan bij het bestaande Regionale Dementie-netwerk. Binnen dat netwerk wordt gewerkt aan een regionale ketenaanpak. Door dit gezamenlijk te doen, hebben we profijt van elkaars kennis en kunde. Hiermee bieden we inwoners een breder netwerk en kunnen we hen sneller en efficiënter ondersteunen bij hun hulpvragen”.

Quote

Lifestyle nu.nl

Geen feed gevonden