Lifestyle & Gezondheid
Typography

NL Magazine Gezondheid - Zorgverleners dragen de verplichting om een medisch dossier aan te leggen over de patiënten die zij behandelen. Tegenwoordig gebeurt dit in het elektronisch patiëntendossier. Deze softwaretoepassing maakt de toegang tot medische gegevens eenvoudig en transparant, zowel voor patiënt als zorgverlener. In dit artikel lees je wat het elektronisch patiëntendossier precies inhoudt.

Wat houdt het elektronisch patiëntendossier in?

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwareomgeving die zorgprofessionals van zowel ziekenhuizen als de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gebruiken om de medische gegevens van patiënten in op te slaan en te verwerken. Onder deze medische patiëntgegevens vallen o.a. contactgegevens van de patiënt, de namen van medisch specialisten en behandelaren, medicijnen die de patiënt al dan niet gebruikt en de resultaten van onderzoeken en metingen. Door het werken met epd software kan een veilig, nauwkeurig en transparant overzicht worden geboden van medische gegevens, zowel voor de patiënt als diens zorgverleners.

Wie kan er toegang verkrijgen tot het elektronisch patiëntendossier?

Het elektronisch patiëntendossier is in de eerste plaats bestemd voor zorgverleners (die op dat moment een behandelrelatie met de patiënt hebben), maar kan ook worden ingezien door de patiënt zelf. Elke verrichte medische handeling dient in het elektronische patiëntendossier te worden geregistreerd. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen hebben géén inzicht in het elektronisch patiëntendossier, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven om diens gegevens te delen.

Als patiënt kun je toegang verkrijgen tot het elektronisch patiëntendossier door dit aan te vragen bij de zorgverlener. Naast inzage, hebben patiënten tevens het recht om correctie, aanvulling of vernietiging van (een gedeelte van) hun elektronisch patiëntendossier te vragen.

Wat is het verschil tussen ‘cure’ en ‘care’?

Binnen de gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘cure’ en ‘care’ zorginstellingen. Met ‘cure’ wordt gedoeld op zorginstellingen die gericht zijn op genezing en herstel van ‘patiënten’, zoals ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. Zij maken gebruik van het elektronisch patiëntendossier.

Met ‘care’ wordt gedoeld op zorginstellingen die gericht zijn op het beperken van fysieke en mentale klachten van ‘cliënten’, zoals verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en psychologische zorginstellingen. Zij gebruiken het elektronisch cliëntendossier.

Drogisterij

Quote

Lifestyle nu.nl

09 december 2022

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Body & Fit