Lifestyle & Gezondheid
Typography

NL Magazine Lifestyle & Gezondheid - Herstel NL is, samen met een aantal economen, artsen en andere wetenschappers van mening dat indien ouderen beter tegen corona worden beschermd, de scholen, winkels en horeca gewoon weer open kunnen. “Er is onterecht veel angst gezaaid voor de Britse variant”, stelt econoom en voormalig CPB-directeur Coen Teulings, een van de initiatiefnemers. 

Er is een plan waarmee Nederland open kan
Met ingang van vrijdag 19 februari wordt Nederland geconfronteerd met de boodschap ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan. Doe mee!’ De initiatiefnemers, waaronder Evelien Peeters (arts, internist en medeoprichter van de ‘Stichting Artsen Covid Collectief’), Barbara Baarsma (hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, tevens werkzaam bij de Rabobank en voorheen kroonlid van de Sociaal-Economische Raad) enBas Jacobs (econoom in 2002 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Public Finance and Human Capital) zijn voor een compleet andere aanpak van de corona-ellende (ziehttps://voxeu.org/article/current-covid-19-strategy-effective). Hun boodschap werd weinig gehoord en derhalve richten zij zich nu via sociale media, abri’s en reclamezuilen langs de weg op het grote publiek.

Herstel NL
‘Nooit eerder offerden zovelen zo veel op voor weinig!, aldus Herstel NL (https://herstel-nl.nl/) doelend op de vele faillissementen, werkloosheid, depressie, uitgestelde zorg, leerachterstanden. “De schade van de coronamaatregelen is vele malen groter dan de schade die wordt voorkomen”.
De initiatiefnemers zijn van mening dat er met ingang van 1 maart een einde moet komen aan de lockdown en dat scholen, winkels, horeca en culturele voorzieningen weer open moeten. ‘Kwetsbaren werken thuis of gaan in de ziektewet, voor hen worden veilige zones en tijdslots ingericht. Buiten die - veilige zones - is alles weer mogelijk’ (ziehttps://herstel-nl.nl/het-plan/).  

 

Econoom en oud CPB-directeur Coen Teulings (62), hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, heeft al vanaf de eerste lockdown zijn vraagtekens over het coronabeleid. “Als je kijkt naar de sterftecijfers, heb ik me daar altijd over verbaasd. Bij de Hongkonggriep in 1968 vielen in verhouding tot de wereldbevolking ongeveer evenveel slachtoffers als nu aan corona. Toen waren er geen lockdowns. Waarom nu zo veel maatregelen? Toen ik merkte dat er ook binnen de medische sector veel aarzelingen zijn bij het huidige beleid, concludeerde ik dat we hier iets mee moesten.’’


Beperkt aantal doden als gevolg van strenge maatregelen
Teulings is een geheel andere mening toegedaan en verwoordt zijn mening met: “Onder de 65 jaar vallen er bijna geen dodelijke slachtoffers door corona. De mensen die aan corona sterven hadden anders gemiddeld nog maar vijf jaar langer geleefd; de levenswinst is dus beperkt (een aantal onderzoeken in westerse landen komt rond de tien verloren levensjaren uit, red.). Daarom pleiten wij ervoor ouderen zo goed mogelijk te beschermen en jongeren zo veel mogelijk vrijheid te geven. En wel om twee redenen:
1. Ten eerste is dit voor ouderen op de langere termijn ook de beste manier om bescherming te krijgen: we moeten toe naar groepsimmuniteit, daarvoor is het nodig dat het virus kan rondgaan onder mensen die weinig risico lopen eraan te sterven.
2. Ten tweede omdat de kosten voor jongeren heel erg hoog zijn. Neem alleen al de schoolsluiting. Economen kunnen vrij precies berekenen dat twee maanden schoolsluiting op termijn  € 30 miljard kost, omdat de effecten van minder onderwijs levenslang doorwerken op de productiviteit, het levensgeluk en de gezondheid van elke jongere die het nu treft. Dat is een enorme kostenpost, mensen onderschatten dat ontzettend.’’

Bron: Annemieke van Dongen, Chris van Mersbergen AD.nl

Drogisterij

Quote

Lifestyle nu.nl

18 april 2021

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Body & Fit