Wij willen onze lezers nadrukkelijk uitnodigen persoonlijk bij te dragen aan onze media.

Dat kunt u doen door middel van het verstrekken van tips over interessante verhalen. U kunt ook zelf een artikel schrijven of een video maken en aan ons opsturen.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel redactionele wijzigingen toe te passen of zelfs bijdrages te weigeren op grond van het begrip 'goede smaak'. (Dus geen pornografie, politieke opruiing, smaad, laster en zelfverheerlijking).