Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek & Maatschappij - Het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 wil nog niet echt vlotten. Toch is er al wat goed nieuws. Er is afgesproken dat medewerkers bij gemeenten in december van dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen. De eenmalige uitkering is afhankelijk van het inkomen, zo bericht de VNG. Werkgevers VNG en WSGO hebben dit met de vakbonden afgesproken. De afspraak is voorgelegd in een ledenraadpleging.

Eenmalige uitkering
Deze uitkering geldt voor medewerkers die op 1 december in dienst zijn. De hoogste uitkering van 750 euro is er voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A). Medewerkers vanaf schaal 9 krijgen 375 euro. De uitkering is bruto en naar rato van de omvang van het dienstverband.

Onderhandelingen cao
De afspraak heeft alleen betrekking op 2022 en staat los van de onderhandelingen over de cao voor 2023. De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden verlopen trager dan gewenst. ‘De partijen hebben vastgesteld dat de afstand tussen de beide standpunten zeer groot is,’ aldus de VNG.  De onderhandelingen gaan halverwege deze maand verder. 

Om toch dit jaar al iets voor medewerkers te doen, is de eenmalige uitkering voor alle medewerkers onder de Cao Gemeenten en Cao SGO in het leven geroepen. Deze wordt opgenomen in de huidige cao

Bron: GemeenteNu

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching