Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek & Maatschappij - De nieuwe Wet Inburgering handhaaft de sluiproute waardoor buitenlandse ouders van een Nederlands kind de inburgeringsplicht ontlopen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Inburgeringsspecialist en ervaringsdeskundige Flavia Ramos Costa ziet dat integratie zonder inburgering niet goed verloopt bij de veelal Braziliaanse cliënten die zij vanuit haar bedrijf Compasso Social adviseert rondom integratie.

Ramos Costa snapt niet dat de nieuwe wet deze sluiproute niet heeft afgesloten. “Met deze nieuwe wet hebben ouders van Nederlandse kinderen dus nog steeds geen inburgeringsplicht bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Dat vind ik ongelofelijk. Als inburgeringsspecialist en ervaringsdeskundige pleit ik voor een verplichte inburgering van alle immigranten. Iedereen moet het plezier van inburgering worden gegund.”

Positief aspect nieuwe wet
De nieuwe wet kent echter ook positieve aspecten. Zo maakt deze het voor immigranten mogelijk om op maat een inburgeringstraject te doorlopen. Ramos Costa juicht dit toe: “Het is een goed idee om snel in te burgeren en beter de taal te leren. Want pas dan kun je écht onderdeel uitmaken van Nederland en het mooie wat het land te bieden heeft. Vooral als deze wet voor elke immigrant van toepassing is.”

Meer bekendheid inburgering
Volgens Ramos Costa is inburgering voor immigranten de weg naar vrijheid en zelfstandigheid. “Maar dan moeten ze wel de mogelijkheden kennen. Er wordt nog weinig geschreven over deze nieuwe Wet Inburgering en de doelgroep op wie deze van toepassing is pakt wetgeving vaak negatief op. Als adviseur voor inburgeringstrajecten draag ik graag bij aan betere bekendheid voor inburgering op maat.”

De onderneemster hoopt dat in de toekomst de nieuwe wet voor alle nieuwkomers in ons land zal gaan gelden, zodat zij integratie en inburgering als een cadeau gaan zien. “De combinatie van verplichte inburgering en passende begeleiding leidt tot succesvolle integratie en is voor ons allemaal een win-win situatie.”

Delano PR

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching